Ve Šternberku otevřelo nové komunitní centrum. Poslouží zdravým i postiženým

foto město Šternberk

ŠTERNBERK – V objektu Šternberského kláštera v centru Šternberka bylo otevřeno nové víceúčelové komunitní centrum. Smyslem celého projektu je hlavně protnutí se všech cílových skupin a jejich potřeb v rámci komunity.

Nové komunitní centrum bude sloužit zejména pro sociální, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity občanů města, včetně těch, kteří jsou sociálně vyloučeni či ohroženi sociálním vyloučením nebo mají zdravotní postižení. Jde o kombinaci komunitních a veřejných služeb, základního sociálního poradenství, terénní sociální služby poskytující pomoc a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost. Stmelujícím prvkem celého projektu je hlavně protnutí se všech cílových skupin a jejich potřeb v rámci komunity.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Partnerem města je v projektu komunitního centra organizace Sociální služby Šternberk, které budou nové prostory k dispozici. Prostory komunitního centra zahrnují dva sály, kuchyňku a šatnu se sociálním zařízením a budou sloužit  i stávajícím organizacím, které využívají další části Šternberského kláštera.

Realizace projektu probíhala od května 2020 do srpna 2021 a byla spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím 6. výzvy Místní akční skupiny Šternbersko zaměřené na sociální infrastrukturu, ze které město Šternberk obdrželo dotaci ve výši 2,375 milionu korun, celkové náklady na rekonstrukci prostor včetně vstupní chodby činily téměř 4,8 milionů korun.