Na Mendláku vyroste Hrachovina

Zdroj: Brno.cz

BRNO – Sousoší, které vznikne na zrekonstruovaném Mendlově náměstí při příležitosti 200. výročí narození otce genetiky Gregora Johanna Mendela, se bude jmenovat Hrachovina. Autorem díla je Jaroslav Gargulák, nositel ceny Masarykovy akademie umění v Praze.

Rok 2022 se ponese ve znamení oslav 200 let od narození Gregora Johanna Mendela. Světoznámý přírodovědec jako první v dějinách lidstva definoval na základě svých pokusů s křížením hrachu zákony dědičnosti. Položil tím základy genetiky, jednoho z nejdůležitějších vědních oborů současnosti. Součástí těchto velkých oslav bude i realizace uměleckého díla, jež bude Brňanům život a dílo Mendela připomínat. Jako nejvhodnější návrh porota po tuhém boji vybrala dílo s názvem Hrachovina od Jaromíra Garguláka. Je nositelem ceny Masarykovy akademie umění v Praze za uměleckou tvůrčí činnost. Vítězství v soutěži jej překvapilo a znamenalo pro něj předčasný vánoční dárek zejména v podobě spousty práce. „Říká se, že doma není nikdo prorokem, proto jsem to nečekal. A férově přiznávám, že je to velký závazek, podílet se na uměleckém díle tak významné osobnosti, jakou byl Gregor Johann Mendel,“ říká autor vítězného návrhu. Socha pro Mendela bude financována nejen z privátních zdrojů, ale požádáno bude i o podporu z veřejných zdrojů. Zároveň organizátoři vyhlásili veřejnou sbírku s transparentním účtem vedeným u České spořitelny, který má číslo 6175140379/0800.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.