Strakoničtí zastupitelé schválili rozpočet na příští rok. Známe podrobnosti!

Zasněžený střed Strakonic (zdroj commons.wikimedia.org / foto Ivo Lukačovič)

STRAKONICE – Ve středu 15. prosince byl na čtrnáctém jednání Zastupitelstva města Strakonice schválen rozpočet města na rok 2022. Pro hlasovalo sedmnáct přítomných zastupitelů.

Jak uvedla mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková, rozpočet na rok 2022 je navržen jako schodkový. Je počítáno s celkovými příjmy ve výši 562 700 000 korun a celkovými výdaji v částce 650 900 000 korun. Schodek ve výši 88 200 000 korun a splátky půjček a úvěrů ve výši 19 755 000 Kč budou kryty použitím prostředků minulých let. „Návrh předpokládá, že naplnění příjmové části rozpočtu města včetně zapojení zůstatku finančních prostředků z minulých let v plné výši pokryje rozpočtované výdaje a výdaje na splátky úvěrů,” sdělila Bučoková.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihočeském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Nejdůležitějším zdrojem příjmů města jsou daňové příjmy, které pro rok 2022 představují částku 402 670 000 korun, to je 72 % celkových příjmů, z toho sdílené daňové příjmy činí 327 580 000 korun. Nedaňové příjmy tvoří především příjmy z vlastní činnosti, z nichž největší položkou jsou pronájmy z uzavřených smluv. Kapitálové příjmy představují příjmy města z prodeje dlouhodobého majetku (budovy, pozemky, byty atp.). Jsou rozpočtovány na základě aktuálních, připravovaných a schválených prodejů nebo již uzavřených kupních smluv.
Dotace jsou zpravidla do rozpočtu zapojovány průběžně formou rozpočtových opatření, a to až po obdržení rozhodnutí o jejich přidělení, případně po uzavření smluv o poskytnutí dotací.

Celkové výdaje města jsou na rok 2022 rozpočtovány ve výši 650 900 000 korun, z toho běžné výdaje ve výši 481 845 000 korun, kapitálové výdaje ve výši 169 055 000 korun. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích je 26 %. Návrh běžných výdajů je stanoven tak, aby byl zajištěn provoz úřadu, provoz příspěvkových organizací města a další povinnosti města vyplývající z obecně závazných předpisů. Z celkové výše rozpočtovaných běžných výdajů (481 845 000 korun) činí příspěvky na provoz příspěvkových organizací 114 780 000 korun, to je 24 %.

„Do návrhu kapitálových výdajů jsou zařazeny rozsáhlejší investiční akce a opravy. Částečným výčtem ty, které převyšují hodnotu 10 mil. Kč: Komunitní centrum Strakonice – rekonstrukce objektu Na Ostrově 1415, plavecký stadion – oprava zastřešení a nosné konstrukce, výstavba Skateparku Na Křemelce, celková rekonstrukce komunikace Zvolenská + část komunikace Máchova, vybudování cyklostezky Nový Dražejov – Pracejovice s lávkou,” upřesnila mluvčí radnice.

Do rozpočtu podle slov Bučokové nebylo možné zařadit všechny požadované akce a projekty. Po projednání byly do návrhu rozpočtu zapracovány prioritní investiční akce a dále akce, jejichž realizace byla již zahájena nebo akce podpořené dotací a podobně.