Restaurátoři dokončili opravy morového sloupu na Riegerově náměstí

Foto: město Kroměříž

KROMĚŘÍŽ – Sloup Nejsvětější Trojice v Kroměříži prošel rok a půl trvající rekonstrukcí. Opravy významné památky se však prodražily, radnice za ně musela zaplatit o dva miliony více. Sloup byl totiž podle odborníků ve velmi špatném stavu.

Restaurátoři opravili sochy Boha Otce a Ježíše Krista, svatých Wolfganga, Anny, Rozálie, Eligia, Šebestiána, Karla Boromejského, Františka Xaverského a sochy tří andílků na římsách. Péče se dostalo i některým drobnějším prvkům. „Některé prvky byly zcela nově vyrobeny, jako například levá ruka Boha Otce, která byla v některé z předchozích oprav nahrazená zinkovým odlitkem, nový ozdobný prvek nad sv. Wolfgangem a v kopii byla zhotovena i holubice Ducha Svatého,“ vyjmenovává mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Během oprav se jednotlivé sochy převezlydo restaurátorských dílen. Odborníci provedli rovněž revizi a obnovu statické funkce kotvícího systému a opravili a nově vyspárovali spodní schodový stupeň.

Zakázka měla původně stát 7,3 milionu korun, částka však vzrostla na 9,4 milionu korun, jelikož některé části sousoší byly v horším stavu, než se předpokládalo. „Došlo ke změnám charakteru čištění sochařské výzdoby a architektonických částí sloupu, k revizi a následné výměně kotvící armatury jednotlivých prvků, popřípadě k výměně částečné. Koroze kotvícího systému způsobovala trhliny v kameni, které vedly k oslabení statiky. V rámci demontáže restaurátoři zjistili ve většině soch absenci vnitřního kotvícího systému, proto po konzultaci se statikem byly jednotlivé sochy při zpětné montáži osazeny na nové nekorodující čepy,“ vysvětluje Jana Gregorová z odboru regionálního rozvoje.

Sloup Nejsvětější Trojice, který je součástí Městské památkové rezervace Kroměříž, je zapsaný na seznam českých kulturních památek. Jedná se o významnou 12 metrů vysokou sochařskou památku vrcholně barokní tvorby Jana Sturmera zhotovenou z pískovce v letech 1724 až 1726, kterou pořídili kroměřížští měšťané jako projev vděčnosti za překonání morové epidemie v roce 1715.

Foto: město Kroměříž