Cyklostezka povede z Kladna do Prahy a možná i dál směrem na západ!

Foto: Město Kladno

KLADNO – Nápad vedení města vybudovat novou 30 km cyklostezku vedoucí podél železniční trati z Kladna do Prahy se přiblížil realizaci. Rada Středočeského kraje ho schválila.

Nová stezka by měla rozvinout rekreační potenciál podél železniční trati a současně zlepšit dostupnost obcí k zastávkám na železniční trati.

Spolupráce a náklady

Cyklostezka bude umístěna v blízkosti železniční trati Praha – Kladno a využije i po modernizaci opuštěných traťových úseků. Předpokládané náklady na přípravu a realizaci projektu podle technické prověřovací studie z roku 2020 dosahují výše 467 milionů korun.

Skutečné náklady však budou známy až po skončení výběrového řízení na zhotovitele. Výstavba se předpokládá v letech 2024-2026 v úzké návaznosti na modernizaci železniční tratě Praha – Kladno.
„Projekt bychom rádi připravovali v úzké spolupráci s dotčenými městy a obcemi na trase a také Správou železnic,“ přiblížil plány radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Prodloužení směrem na západ

Po vybudování tohoto úseku by bylo možné prodloužit dálkovou cyklotrasu č. 1 Praha – Brno – Skalice z Prahy dále směrem na západ tak, aby vedla v úseku Praha – Kladno po plánované Kladenské drážní cestě a dále do Plzeňského a Karlovarského kraje, kde by se napojila na cyklotrasu č. 6.