OBRAZEM: Silničáři dnes zprovoznili okružní křižovatku jihovýchodního obchvatu Brodu

Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

HAVLÍČKŮV BROD – Ředitelství silnic a dálnic ČR dnes uvedlo do provozu novou okružní křižovatku hlavní trasy JV obchvatu Havlíčkova Brodu. Všechny práce v místě obchvatu jsou nyní přerušeny, pokračovat se bude v lednu 2022.

V průběhu pondělí 20. prosince byl do režimu předčasného užívání stavby uveden první stavební objekt v hlavní trase JV obchvatu Havlíčkova Brodu na silnici I/38. Jedná se o okružní křižovatku propojující stávající silnici I/38 s trasou JV obchvatu u Highland sportu. V budoucnu by tato křižovatka měla propojit také JV obchvat silnice I/38 s JZ obchvatem silnice I/34.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

V listopadu a první polovině prosince pracovali silničáři na pozemní komunikaci hlavní trasy, kde probíhaly zemní práce, jako výkop zářezu a provádění násypu. Pracovalo se i na odvodnění komunikace. Zároveň došlo k zahájení prací na MÚK Termisivy a v rámci MÚK Skala proběhla betonáž základů mostních opěr mostu, který bude součástí nové mimoúrovňové křižovatky.

„Mimo tohoto mostního objektu se pracovalo na dalších 6 mostech. Dokončena byla i výstavba mostního provizoria přes řeku Sázavu, které nám zpřístupní pravý břeh řeky pro založení a betonáž posledního z pilířů mostu přes údolí Sázavy a 2 železničních tratí. V již přesypaném podchodu pro pěší pod silnici I/38 v blízkosti nové okružní křižovatky byl položen podkladní beton uvnitř turbosideru a vně byly postaveny navazujíc gabionové zdi,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Martin Buček.

Aktuálně jsou veškeré práce na obchvatu přerušeny s tím, že v průběhu ledna budou s ohledem na aktuální klimatické podmínky zase pokračovat.

Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR