Město připravuje soutěž na podobu parku Koliště a okolí Domu umění

Foto: dum-umeni.cz

BRNO – Okolí Domu umění a blízkého parku Koliště I dostane novou podobu. Město proto připravuje krajinářsko-architektonickou soutěž, ze které vzejde nová promyšlenější a propracovanější úprava.

„Malinovského náměstí i park Koliště, tedy část bývalé brněnské okružní třídy s budovami vysoké architektonické i urbanistické kvality, patří k nejvýznamnějším veřejným prostorům v Brně. Proto město považuje za nejvhodnější takovou variantu architektonicko-krajinářské soutěže, která vezme dotčené území v potaz jako celek a v jejímž rámci pak budou koncepčně a se vzájemnou návazností řešena veřejná prostranství předprostoru Domu umění a parku Koliště I,“ vysvětlil první náměstek brněnské primátorky Petr Hladík. Kancelář architekta města byla pověřena organizací soutěže a do března příštího roku by měla předložit podmínky i zadání. Celkové náklady jsou vyčísleny na 1,5 milionu korun.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Navržený postup by měl úpravy území rozdělit do několika etap, aby bylo možné zrealizovat prostor okolí Domu umění a Koliště I nezávisle na sobě. Předpokládané náklady na realizaci projektu jsou 77 milionů korun, náklady na projektovou dokumentaci dosáhnou 9 milionů korun.

Dům umění města Brna na Malinovského náměstí zahájil svou činnost v březnu 1911. Postaven byl o rok dřív v historizujícím barokně-secesním stylu. Současnou funkcionalistickou podobu vtiskl válkou poškozené budově v roce 1946 Bohuslav Fuchs. Poslední velkou rekonstrukcí prošla v roce 2009, ani ta ale nezahrnovala úpravu jejího předpolí, ačkoliv autor rekonstrukce Petr Hrůša o změně předprostoru uvažoval.