Tradiční Tříkrálový průvod letos v Příbrami opět nebude! Možnost udělat dobrý skutek, ano!

PŘÍBRAM – Jednou z prvních akcí města bývá v Příbrami tradičně průvod Tří králů, kdy Kašpar, Melichar a Baltazar jedou v čele na velbloudech. Tuto tradici musí město již podruhé porušit.

„Stejně jako v roce loňském, ani letos nám aktuální epidemická situace neumožňuje uspořádat tuto tradiční akci. Pevně věřím, že v letošním roce budeme mít možnost se setkávat více, že nebude třeba připravené akce rušit nebo omezovat počty návštěvníků,“ říká starosta Jan Konvalinka.

Staňte se členy FB skupiny Noviny kraje – Středočeský a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv

Zatímco v minulých letech malí koledníci se svým dospělým doprovodem a se svými kasičkami vybírali od laskavých lidí finanční dary do Tříkrálové sbírky, které ve výsledku pomohly potřebným lidem, letos stejně jako loni tato možnost dobrého skutku padla. I když ne tak úplně.

Sbírka v letošním roce probíhá online na webové stránce Tříkrálová sbírka www.trikralovasbirka.cz a přispět je možné také do kasiček, které budou až do 16. ledna budou umístěny na těchto místech: Denní stacionář Charity na nám. T. G. Masaryka, v Kafé lesS na Dvořákově nábřeží a samozřejmě také na Svaté Hoře.

My tři králové jdeme k vám

Svátek Zjevení Páně – je jeden ze závěrečných svátků západokřesťanského vánočního oktávu. Tři králové, kteří prý pocházeli z východu, když spatřili mimořádně jasnou hvězdu, pochopili, že je to podle proroctví znamení příchodu Spasitele, nového židovského krále. V Jeruzalémě se dozvěděli, že nový král se narodil v Betlémě, a tak se jej vydali hledat. Dary, které s sebou přinesli, měly symbolický význam. Zlato odkazovalo na Kristovu královskou důstojnost, kadidlo božskou podstatu a myrha, užívaná při balzamování, připomínala jeho bolestnou oběť za spásu lidstva.