Krajská hygienická stanice Brno eviduje v kraji 140 případů varianty koronaviru omicron

ilustrační foto

JIHOMORAVSKÝ KRAJ – K 30. prosinci eviduje Krajská hygienická stanice Brno 140 případů suspektní varianty omicron. První případy omicronu byly zachyceny 6. prosince zcela nezávisle na sobě a bez jakékoli prokázané souvislosti se zahraničím. Souvislost se šampionátem ve vodním pólu v Brně byla vyloučena, jednalo se o spekulaci, kterou Krajská hygienická stanice Brno opakovaně odmítla.

Záchyty suspektní varianty omicron jsou po celou dobu hlášeny pouze ze tří laboratoří, které provádějí upřesňující vyšetření u všech nebo u naprosté většiny testů, tedy nikoli jen požadovaných 10 %. K 30. prosinci eviduje Krajská hygienická stanice Brno 140 případů suspektní varianty omicron. Všechny případy omicron byly a jsou prioritně, detailně a s maximální pozorností vyšetřovány a zpracovávány pracovníky protiepidemického odboru a to denně, včetně všech svátečních dnů. Ze všech těchto šetření vyplývá, že naprostá většina pacientů má jen mírné a krátkodobé příznaky respirační infekce s domácí izolací. Aktivně vyhledané kontakty nemívají příznaky žádné. Většina záchytů je u mladších očkovaných  dospělých. „Aktuálně řešíme případy, kdy si lidé přivezli nákazu domů na Vánoce ze zahraničí (USA, Tanzánie, Velká Británie, Nizozemí, Maďarsko, Itálie, Portugalsko, Rakousko). V mnoha souvisejících výskytech se setkáváme se situací, kdy lidé v těsném kontaktu mají jiné výsledky, tedy omicron mají pouze ti, kdo byli vyšetřeni v některé z oněch tří laboratoří,” uvedla ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Brno MUDr. Renata Ciupek.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line.

Je tedy evidentní, že zachycené případy omicron jsou jen špičkou ledovce a že i u nás již probíhá komunitní šíření. „Děkujeme všem našim pacientům za pomoc při objasňování okolností šíření nákazy, laboratořím a lékařům za spolupráci a velmi si považujeme slov podpory, kterých se nám dostává od široké veřejnosti,“ dodala Renata Ciupek.