V Plzni vyroste nová sportovní hala. Její výstavbu podpoří město!

Vizualizace, zdroj: Město Plzeň

PLZEŇ – Zastupitelé města Plzně schválili v závěru loňského roku poskytnutí dotace ve výši 20 milionů korun sportovnímu klubu SK Plzeň 1894 z. s. na výstavbu sportovní haly pro žákovský fotbal.

Víceúčelová stavba nabídne kromě prostor pro sportovní vyžití i fitness, restauraci a kavárnu. Klub SK Plzeň 1894 tak dokončí poslední etapu modernizace celého areálu v Úslavské ulici na Slovanech.
„Jedná se o poskytnutí individuální investiční dotace, která bude vyplacena ve dvou termínech, a to deset milionů korun v roce 2022 a stejná částka v roce 2023. Peníze pokryjí náklady časově a účelově příslušející danému kalendářnímu roku, čerpány budou z Fondu rezerv a rozvoje města Plzně,“ uvedl první náměstek primátora Roman Zarzycký. Doplnil, že poskytnutí dotace od města Plzně je podmíněno tím, že sportovní klub obdrží dotaci také od Národní sportovní agentury a tuto skutečnost městu doloží.

Víceúčelová tréninková plocha bude mít rozměry 46 x 65 metrů a díky této velikosti v ní bude možné vykonávat nejen tradiční vnitřní sporty, ale i například halovou lukostřelbu. Směrem z Lobezské ulice bude hala kompletně prosklená, čímž výrazně promění i přilehlý prostor. Povrchy stěn budou z pohledového betonu. Kromě tréninkové plochy vznikne i nová kavárna, restaurace a fitness.

Klub SK Plzeň 1894 tak pokračuje v modernizaci svého areálu v Úslavské ulici, kde byla v posledních letech vystavěna dvě fotbalová hřiště a zázemí pro klub. Výstavba haly by měla být dokončena do roka a půl od poskytnutí dotace od Národní sportovní agentury. Město Plzeň na základě platné Koncepce sportu města Plzně podporuje investice do sportovní infrastruktury, zejména pokud se jedná o akce s kofinancováním od Národní sportovní agentury.