Desítky let sloužili lidem. Při odchodu do civilu se s nimi rozloučil krajský ředitel hasičů

PŘEROV – Slavnostní rozloučení s dlouholetými hasiči, kteří svou profesní kariéru zasvětili pomoci lidem, proběhlo poslední den v roce 2021 na požární stanici v Přerově. Poděkovat jim za dlouhodobou příkladnou službu přijel krajský ředitel Hasičského záchranného sboru Karel Kolářík, který jim do dalších let popřál hlavně zdraví.

K přání se připojili také kolegové v čele s ředitelem přerovského územního odboru Miroslavem Čočkem a velitelem stanice Radkem Ocelkou.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Služební poměr ukončil Petr Mika, velitel čety požární stanice Přerov, který pomáhal lidem přes 30 let. Od roku 1995 zastával funkci velitele čety a ze své pozice řídil především na Přerovsku různé typy zásahů, při nichž využil svoji dlouholetou praxi, zkušenosti a vědomosti. Ty také rád předával mladším kolegům nebo dobrovolný m hasičům na různých školeních a při odborné přípravě. Byl také dlouholetým vzorným reprezentantem sboru v požárním sportu i při hokejových a fotbalových utkáních.

Uniformu pověsil na hřebík po 27 letech také Richard Skřenek, strojník z požární stanice Přerov. Své manuální dovednosti vždy rád využil nejen při péči o výjezdovou techniku, ale také při údržbě a opravách požární stanice. Profesně se zaměřil na vyprošťování z havarovaných vozidel. Dlouhodobě a úspěšně reprezentoval územní odbor právě v soutěžích ve vyprošťování u dopravních nehod.

Do civilu odešel rovněž Jaroslav Symerský, vedoucí pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení územního odboru Přerov, který u sboru sloužil 21 let. Díky svému vzdělání v oboru stavebnictví a praxi v předchozím zaměstnání se stal hlavní oporou územního odboru v oblasti výkonu státního požárního dozoru a stavební prevence. Také se léta jako dubler podílel na vyšetřování příčin požárů v přerovském okrese.

Všichni tři dnes již bývalí hasiči v minulosti již  dostali celostátní služební medaile Hasičského záchranného sboru ČR Za věrnost.

„Za celý Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje děkujeme za věrnou službu a přejeme hodně zdraví a sil do další etapy života,“ popřála za všechny krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.