Hejtman, primátor a biskup v kostýmech popřejí lidem šťastný nový rok

OLOMOUC – Neobvyklou trojici koledníků bude možné spatřit v ulicích historické části hanácké metropole ve čtvrtek 6. ledna. Tři králové se vydají na koních od katedrály svatého Václava do centra města k olomoucké radnici. Tříkrálový kostým oblékne hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, primátor Statutárního města Olomouc Miroslav Žbánek a pomocný biskup a generální vikář olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík.

Na začátku svého putování po Olomouci se tři králové pokloní narozenému králi v jeslích v katedrále svatého Václava. Poté vyrazí tříkrálový průvod v čele s hejtmanem, primátorem a biskupem v doprovodu zpěváků na Horní náměstí k radnici, kde proběhne společný program tří králů a sboru opery a operety Moravského divadla Olomouc. V letošním roce se tříkrálového průvodu po olomouckých institucích poprvé zúčastní hejtman Olomouckého kraje. „Rád se připojím ke každé dobré věci a Tříkrálová sbírka je jistě skvělým projektem. Děkuji všem štědrým dárcům, organizátorům charitativní akce i dobrovolníkům, kteří se na ní podílí.  A přeji jim, aby byl výtěžek sbírky takový, jaký si představují a darované peníze pomohly tam, kde to lidé nejvíce potřebují,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Od počátku vzniku Tříkrálové sbírky v roce 2020 zůstává její záměr stejný – získat finanční prostředky na pomoc lidem v nouzi. Charita Olomouc věnuje výtěžek z Tříkrálové sbírky 2022 na rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku a na vytvoření zázemí sociálních služeb věnujícím se lidem s duševním onemocněním. Podpoří rovněž důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska Samaritán pro lidi bez domova.

Program tříkrálové koledy po olomouckých institucích

  • 8:45 společná modlitba v katedrále sv. Václava
  • 9:00 průvod na koních k arcibiskupskému paláci
  • 9:15 setkání s otcem arcibiskupem
  • 9:45 průvod na náměstí
  • 10:00 – 10:45 program na náměstí před radnicí (koleda tří králů, sbor opery a operety Moravského divadla, vystoupení dětí ze školy Ovečka)
  • 10:45 – 11:00 přesun auty k úřadu Olomouckého kraje
  • 11:00 program u budovy Olomouckého kraje (koleda tří králů, sbor opery a operety Moravského divadla, vystoupení dětí ze školy Lištička)