KORONAVIRUS: Jaký je rozdíl mezi karanténou a izolací a jak se změní jejich pravidla?

ČESKO – Koronavirová pandemie se i v roce 2022 hlásí o slovo, tentokrát vzhledem k rychle se šířící variantě omikron možná nejvíce od svého počátku. I když se ale tato mutace v populaci šíří velmi masivně, její dopady na zdraví nejsou tak fatální, jako tomu bylo v případech předchozích. A právě tomu je nutné přizpůsobit i protiepidemická opatření. Česká vláda tak rozhodla o výrazných změnách v izolaci a karanténě, ty mají zabránit tomu, aby země byla paralyzována vysokými počty lidí, kteří budou např. kvůli rizikovému kontaktu nuceni zůstat dlouho doma, namísto toho, aby mohli do práce. V souhrnu pak lze říci, že lidé budou doma kratší dobu, ale karantény/izolace se budou týkat větší části populace.

Karanténa vs. izolace

V prvé řadě je třeba říci, že mezi izolací a karanténou je skutečně třeba rozlišovat. „Karanténa i izolace jsou nástroje, které mají zamezit šíření nakažlivé nemoci. Rozdíl je v tom, že v izolaci jsou osoby už nakažené. Karanténa ale slouží k oddělení osob, u nichž je na nákazu podezření, ale ještě nebyla prokázána ani vyvrácena,“ uvádí tedy vládní portál. A právě to je třeba mít na mysli i vzhledem k nově avizovaným změnám, které vstoupí v platnost od 11. ledna.

KARANTÉNA

Do karantény kvůli rizikovému kontaktu s covid-pozitivním budou nově počínaje 11. lednem muset úplně všichni, a to bez ohledu na prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech a také bez ohledu na jakýkoliv počet očkování (do 10. ledna přitom právě tito lidé měli výjimku a do karantény nemuseli). A co že je to „rizikový kontakt“? V tomto případě je výklad bohužel poměrně variabilní a de facto velmi záleží na výkladu konkrétní krajské hygienické stanice. Platí však, že v některých případech mohou hygieny jako rizikový vyhodnotit i kontakt s pozitivním v případě, že všichni měli respirátory (tj. za rizikový nutně nemusí být považován jen kontakt bez ochrany dýchacích cest).

Počátek nově pětidenní karantény se pak bude řídit tím, kdy člověku vyjde pozitivní test. Od provedení testu je nutné odpočítat pět celých dní, po nichž člověk karanténu může ukončit (den provedení testu se do pětidenní karantény nezapočítává). Je-li prováděn test PCR, zpoždění jeho výsledků roli nesehrává, klíčový je stále den jeho provedení. Karanténu pak není nutné ukončovat žádným testem – ovšem je možné ji zkrátit, a to v případě, když člověk podstoupí PCR test. Vyjde-li negativní, je možné karanténu ukončit okamžitě.

V případě, že v průběhu karantény dojde k projevům onemocnění, je nutné kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o provedení PCR testu. Vyjde-li pozitivní, od daného data musí dotyčný nastoupit do izolace, která trvá dalších pět dní.

IZOLACE

Izolace je určena všem, kteří jsou covid-pozitivní. Pro ukončení izolace (která opět od 11. ledna bude trvat pouze pět dní) také není nutné podstupovat žádný test. Ovšem pokud bude člověk dva dny před ukončením izolace pociťovat příznaky nemoci, měl by kontaktovat svého praktického lékaře a situaci s ním konzultovat. Praktik může rozhodnout o konci či prodloužení izolace, ta pak bude tak dlouhá, dokud budou přítomny příznaky.

Jak pro ty, co jsou/byli v karanténě, tak i pro ty, co se ocitnou v izolaci, pak také platí, že po jejím ukončení (bez ohledu na délku) jsou povinni ještě následujících pět dní nosit ochranu dýchacích cest. Český model těchto opatření se pak výrazně inspiroval systémem, který funguje v USA. Ve Státech jsou však na rozdíl od Česka zároveň uznávány určité výjimky, které u nás platné nejsou (např. se v USA karanténa netýká pracovníků krizové infrastruktury, ti však namísto ní musí nosit následujících 10 dní respirátory).