Zapomínáte na poplatky za vašeho psa? Hrozí vám exekuce!

Ilustrační fotografie, zdroj: Pixabay

DOMAŽLICE – Každý, kdo vlastní psa, by měl vědět, že jeho povinností je tuto skutečnost oznámit správci poplatku – v tomto případě Městskému úřadu Domažlice, odboru finančnímu do 15 dnů ode dne jejího vzniku.

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Pokud tak neučiní, vystavuje se zbytečným a nepříjemným problémům. „Vyzýváme všechny držitele psů, kteří nesplnili svoji ohlašovací povinnost a nenahlásili vznik své poplatkové povinnosti správci poplatku MěÚ Domažlice, odboru finančnímu, aby tak učinili bezodkladně. Upozorňujeme na povinnost nahlašovat jakékoliv změny údajů uvedených v ohlášení do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. Dále upozorňujeme všechny poplatníky, kteří poplatek ze psů za rok 2021 dosud neuhradili, aby tak bezodkladně učinili, jelikož poplatek byl splatný do 31. března 2021. V případě neuhrazení bude zahájena daňová exekuce. Případné dotazy zodpoví pracovnice finančního odboru na telefonním čísle 379719165,“ uvádí na svých stránkách MěÚ Domažlice.

Staňte se členy FB skupiny Život v Plzeňském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Osvobozenou osobou od placení poplatku je např. osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P. Úleva se poskytuje osobě do 65 let a je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu. Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle čl. 6 OZV je držitel psa povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození či úlevu na finanční odbor MěÚ Domažlice.

Bližší informace o obecně závazné vyhlášce č. 5/2019, o místním poplatku ze psů (dále jen OZV), lze získat na stránkách města Domažlice zde.