V Rokycanech se rozdělovaly peníze! Půjdou na kulturu, sport i opravy domů

Ilustrační fotografie

ROKYCANY – Rokycanští zastupitelé na svém posledním loňském zasedání schválili dotace pro rok 2022. Tyto peníze podpoří kulturu, sport, lůžková zdravotnická zařízení, organizace se zdravotním nebo sociálním zaměřením, ale i opravy domů.

Sportovní kluby a zájmové spolky se mohou těšit na částku ve výši 6,2 milionu korun. O dotace mohou žádat aktivní kluby a spolky. Z dotací lze hradit konkrétní výdaje na činnost nebo na provoz.

Staňte se členy FB skupiny Život v Plzeňském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Kulturu podpoří dotace ve výši 600 tisíc korun. Dotace mají primárně směřovat na kulturu pořádanou ve městě Rokycanech. Jedná se o divadelní, hudební či taneční vystoupení, výstavy, výtvarné umění, tradiční lidovou kulturu, přednášky, přehlídky nebo festivaly na území města nebo pořádané prioritně pro jeho obyvatele.

Lůžková zdravotnická zařízení si rozdělí 700 tisíc korun. Peníze budou investovány na přístrojové vybavení.

Organizace se zdravotním nebo sociálním zaměřením působící v Rokycanech mají od města přislíbenu částku 200 tisíc korun.

Na opravy a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v městské památkové zóně, ale nejsou zapsané na seznamu kulturních památek pak zastupitelé vyčlenili jeden milion korun. Zájemci mohou o dotaci požádat například na opravy fasády, střechy, oken a dveří, vrat nebo výkladců. Město žadatelům poskytne dotaci do výše 50 % nákladů, maximálně však 50 tisíc korun. V jednom roce může jeden žadatel požádat o dotaci nejvýš na čtyři dotační účely v celkové výši do 200 tisíc korun.

Všechny dotační programy, včetně podmínek pro poskytnutí dotací a formulářů žádostí, jsou zveřejněné na úřední desce. Ke stažení je pak zájemci najdou také na elektronické úřední desce městského úřadu na adrese zde., nebo na internetových stránkách města pod jednotlivými odbory, které dotační programy administrují.

Formuláře žádostí je možné také vyzvednout na jednotlivých odborech. Jedná se o odbor finanční, který má na starost podporu oprav budov, sportu, zájmových spolků a zdravotních či sociálních organizací. Odbor školství a kultury zaštiťuje dotace na kulturní akce a odbor sociální a zdravotní pak podporu přístrojového vybavení lůžkových zařízení.

Žádosti je možné podávat od 31. ledna do 18. února 2022. Na dříve nebo později podané žádosti nebude brán zřetel. O poskytnutí dotací budou rozhodovat orgány města v dubnu a v květnu.