Pokácené stromy v Jihlavě nahradí nová výsadba. Nejvíce jich zmizí ve Velkém Heulose

Foto: Magistrát města Jihlavy

JIHLAVA – V období od ledna do března dojde v Jihlavě k prořezávkám a kácení stromů a keřů. Jako vždy budou odstraněné dřeviny vzápětí nahrazovány novou výsadbou. Ve vytipovaných lokalitách by měli lidé v době kácení dbát na svou bezpečnost.

Největší kácení je naplánováno ve Velkém Heulose, kde jsou suché stromy a stromy napadené kůrovcem, a také na Královském vršku. „Z dalších lokalit uvádíme např. i příměstské obce Pávov, Zborná a Heroltice nebo ulice Vrchlického, Křivá, Březinova, Zahradní, Mahlerova a Demlova,“ vyjmenovává Martina Brandová z jihlavského magistrátu.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  

Kácet se ale bude např. i na dětském dopravním hřišti. Z lokalit, kde jsou plánovány úpravy zeleně a redukce keřů, pak půjde ještě o ulice Kollárova, U Cihelny, Za Prachárnou nebo Pavlovova. Pracovníci odboru životního prostředí budou v těchto dnech označovat dřeviny určené k odstranění, a tak prosí veřejnost o dodržení bezpečnosti v těchto lokalitách.

Stromy ke kácení se pečlivě vybírají nejen na základě vlastních šetření úřadu, ale i na základě podnětů veřejnosti. Odstranit se musejí i dřeviny, které jsou v kolizi se stavbou nebo rekonstrukcí. V případě stromů s obvodem větším než 80 cm, měřeném ve výšce 130 cm nad zemí, musí mít podle zákona nejen město, ale i každý vlastník vyřízené povolení od orgánu ochrany přírody.

Vykácené plochy, na nichž to bude z prostorových důvodů možné, nahradí v nejbližších letech nové výsadby.  „Vykácené dřeviny jsou nahrazovány tak, aby nová výsadba byla adekvátní ekologické újmě způsobené kácením a prořezávkami,“ dodává náměstek primátorky Jihlavy pro oblast životního prostředí Vít Zeman.