Inflace – tedy slavná „drahota“ – ještě poroste, a to až k 10 %. Jak zdražují potraviny?

Zdroj: Pixabay

ČESKO – Termín „inflace“ (v obecné rovině se jedná o všeobecný růst cenové hladiny v čase, resp. o míru znehodnocování měny v určitém časovém úseku) je zejména v posledních měsících hojně skloňován. Pro inflaci se již vžilo i „lidové“ označení drahota. A jak se zdá, právě tato drahota bude ještě postupovat. Přitom jak ukazují dnes zveřejněná data Českého statistického úřadu, v prosinci inflace dosáhla k hodnotě 6,6 %, což je nejvyšší nárůst od roku 2008. Česká národní banka ale predikuje, že v lednu a měsících následujících se hodnota vyšplhá minimálně k 9 %, vyloučit ale nelze ani pokoření 10% hranice.

Zdražování v Česku poměrně progresivně postupuje a zrychluje měsíc od měsíce. Spotřebitelské ceny tedy v loňském prosinci rostly podobným tempem jako naposledy v roce 2008. Stav lze pak přikládat zejména cenám v dopravě (konkrétně skokovému nárůstu cen pohonných hmot a olejů, jež stouply téměř o 30 procent) a bydlení. Ačkoliv specificky v prosinci došlo k 15% poklesu cen elektřiny a také téměř 8% poklesu cen zemního plynu, jedná se podle analytiků jen o důsledek dočasného prominutí DPH na energie.

Když zdražuje v podstatě všechno…

Na spotřebitele pak samozřejmě dopadá i zvyšování cen v sektorech, jež uspokojují běžnou denní potřebu. Poměrně viditelně se tedy zdražení projevilo např. v případě potravin. Ceny olejů a tuků tak meziročně stouply téměř o čtvrtinu, ceny brambor se navýšily o cca 19 %, ceny cukru o 17,5 %, stejně taky podražilo pečivo, a to cca o 6,5 %. Nárůst cen se nevyhnul ani oblečení, které podražilo přibližně o 16 %. „Průměrná míra inflace za rok 2021 činila 3,8 %. Bylo to o 0,6 procentního bodu více než v roce 2020. Šlo o nejvyšší průměrnou roční míru inflace od roku 2008. Ceny zboží úhrnem v roce 2021 vzrostly o 3,5 % a ceny služeb o 4,4 %,“ shrnula pak situaci Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ. Tím však zdražování bohužel nekončí.

Vyhlídky na rok 2022

Dle predikcí České národní banky (ČNB) vzroste meziroční inflace v lednu přibližně na 9 %. „Tento odhad je přitom v současných podmínkách obestřen vysokou mírou nejistoty, když obvyklé přeceňování zboží a služeb může počátkem letošního roku vést vlivem celkově proinflačního makroekonomického klimatu k ještě vyššímu růstu cenové hladiny,“ dodal ředitel sekce měnové, Petr Král. Analytici tak zároveň upozorňují, že je možné, že přinejmenším na počátku roku by inflace mohla přesáhnout i 10% hranici. Na tom se pak bude podílet i fakt, že počínaje lednem skončí krátkodobé prominutí DPH na elektřinu a plyn. Je tak třeba počítat s dalším zdražováním – a to i v oblasti cen potravin. Jak ale Král uzavřel, v následujících měsících dojde ke kulminaci inflace, poté (cca ve druhé polovině roku) by mělo dojít k postupnému utlumení inflačních tlaků a ustálení cenových hladin (vyloženě se zlevňováním však ani tak počítat nelze).