Olomoucká fakultka pořídila nové přístroje na ozařování za téměř čtvrt miliardy korun

OLOMOUC – V nově zrekonstruovaných prostorách ozařoven Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc (FN) byly od loňského podzimu postupně uváděny do klinického provozu tři nové lineární urychlovače. Nové technologie pomáhají i tam, kde dříve byla medicína bezmocná.

Modernizace přístrojového vybavení ozařoven Onkologické kliniky FN Olomouc byla zahájena v březnu loňského roku. První lineární urychlovač TrueBeam firmy Varian byl uveden do provozu v září. Další dva pak dorazily do olomoucké nemocnice postupně poté. „Tyto přístroje disponují kompletním vybavením pro všechny typy nejmodernějších radioterapeutických technik včetně stereotaktické radioterapie, ozařování v řízeném dýchání či adaptivní radioterapie s deformabilní registrací obrazu. Naše klinika v rekordním čase úspěšně prošla procesem potřebných zkoušek a povolení potřebných k zahájení provozu a mohla tak začít se samotným ozařováním prvních pacientů,“ řekl zástupce přednosty Onkologické kliniky pro radioterapii Martin Doležel.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Stavební úpravy ozařoven Onkologické kliniky byly dokončeny v listopadu. V rámci této akce došlo k rekonstrukci čekáren a vybudování nové ambulance v prvním nadzemním podlaží budovy H2. Stavební práce stály téměř 36,4 milionu korun. Souběžně probíhala také obměna tří lineárních urychlovačů, instalace nového CT-simulátoru a nákup nejnovějšího softwaru pro plánování. Cena těchto přístrojů činí bezmála 206 milionů korun, Ministerstvo zdravotnictví ČR na tuto investici přispělo částkou 141,4 milionu korun. „Zahájení provozu lineárních urychlovačů znamená kvalitativní skok v onkologické péči nejen v našem regionu. Příchod nových technologií v kombinaci s expertízou v dalších oblastech radiační a klinické onkologie posouvá naše pracoviště mezi přední evropská centra,“ konstatoval přednosta Onkologické kliniky FN Olomouc Bohuslav Melichar.

Stavební práce probíhající v prostorách radioterapeutického komplexu vyžadovaly v některých případech speciální postup „Zajímavostí je například masivní stínicí stěna z ocelových platů o celkové tloušťce 37 centimetrů, jejíž hmotnost činí 64 tun. Svislé železobetonové konstrukce dosahují tloušťky 1,3 metru, vodorovné dokonce 1,65 metru. Použity byly také barytové omítky či výplně otvorů stíněné olovem. Součástí úprav byla vedle standardních rozvodů silnoproudu a slaboproudu, medicinálních plynů, zdravotně-technické instalace a vytápění, vzduchotechniky a chlazení také elektrická požární signalizace s evakuačním rozhlasem,“ zmínil vedoucí Odboru investic Fakultní nemocnice Olomouc František Valíček s tím, že celá rekonstrukce proběhla za nepřerušeného provozu v budově H2 a její poslední fáze současně s jedním spuštěným lineárním urychlovačem.

Slavnostního zahájení provozu pracoviště se včera zúčastnila řada významných hostů v čele s arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským Janem Graubnerem, který novým přístrojům požehnal, nebo olomoucký primátor Miroslav Žbánek.