Brno nechá zpracovat studii na rozvoj lokality Palcary

Zdroj: MMB

BRNO – Brno-Komín vyslal požadavek na proměnu lokality Palcary. Město proto nechá zpracovat územní studii, kterou dostane na starost architektka Barbora Jenčková.

Řešené území se nachází v městské části Brno-Komín na hranici s Bystrcí. V blízkosti je zoologická zahrada a přírodní nivy řeky Svratky. Lokalita dopravně navazuje na ulici Bystrckou, která se napojuje na silnici Kníničská. Na západní straně je území vymezeno ulicí Bystrckou, na severu komunikací Palcary. Na jihu je lemováno okrajovým pásem lesního porostu Chocholy a ve východní části rozhraním mezi plochami krajinné zeleně a areálem bývalého JZD, který je veden jako brownfield.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

A právě ten by měl být zrevitalizován. Dále by Brno rádo zakomponovalo občanskou vybavenost, jako jsou mateřské a základní školy, veřejná prostranství, dopravu s možným napojením na Medlánky a zoo, dostupnost městské hromadné dopravy či vybudování cyklostezek. Architektka má na zpracování 26 týdnů a město jí zaplatí částku 269 tisíc korun.