V Líšni se plánuje výstavba bydlení, její podobu určí územní studie

Zdroj: MMB

BRNO – Městská část Líšeň plánuje do budoucna při ulici Holzově výstavbu bydlení. Brno vybralo zhotovitele studie, která bude podrobně definovat rozvoj této lokality.

Brno má na výstavbu požadavky, a to definici prostoru, vznik veřejné infrastruktury, prostor pro relaxaci, zeleň a občanskou vybavenost. „Důležité pro zhotovitele územní studie bude dopravní napojení na ulice Bratří Šmardů a Borkovcovu a zajištění prostupnosti z ulice Holzovy. Z dalších požadavků bych rád zmínil vysázení stromořadí v nových ulicích a využití šetrného hospodaření s dešťovou vodou,“ uvedl radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Rada města Brna vybrala zhotovitele územní studie, jímž se stal architekt Petr Brožek. Ten nyní bude muset zohlednit současné plány v lokalitě a prověřit u stavebního úřadu vydaná územní rozhodnutí a souhlasy. Na zpracování má 30 týdnů, město za studii zaplatí 218 tisíc korun.