Dovozy obědů, úklid a další sociální služby. Jejich současná cena je již neudržitelná. Na co se připravit

ilustrační foto

Dovoz obědů, pomoc při koupání, úklid domácnosti, vyprání prádla nebo nákup. To vše jsou služby, které mohou významně pomoci člověku, který si je v důsledku nemoci není schopen zajistit vlastními silami, a nemusí se vždy jednat pouze o seniora. Díky sociálním službám mohou tito lidé zůstávat ve svém přirozeném prostředí co nejdéle. Služby však nejsou zadarmo. Navíc inflace se roztáčí a ceny téměř všeho, včetně potravin, rostou. Na kolik přijde dovoz hotových obědů či úklidu nyní a kolik za ně přibližně zaplatíte po plánovaném zdražení?

Současné maximum

Ceny sociálních služeb jsou „zastropovány“ vyhláškou. To znamená, že organizace, které je poskytují, mají určen horní limit, jež nemohou při účtování klientovi překročit. Konkrétně se jedná o § 6 odst. 2 prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách. V něm najdete také kompletní výčet všech úkonů, my uvádíme ty nejběžnější.

  • Za pomoc při oblékání, osobní hygieně, úklidu, přípravě a podání jídla a pití (přípravou se myslí např. namazání chleba nikoli vaření obědu) je stanovena cena 130 Kč/hod. Pokud úkon netrvá celou hodinu, cena se úměrně krátí. Jestliže tedy pečovatelce pomoc při koupání dotyčné osoby zabere 30 minut, pak se bude účtovat cena 65 Kč.
  • Za praní a žehlení prádla se účtuje maximálně 70 Kč/kg prádla.
  • Za velký nákup, např. týdenní nebo nákup oblečení či nezbytných pomůcek, se účtuje 115 Kč (nikoli za hodinu, ale za úkon samotný).
  • Za poskytování celodenní stravy (v rozsahu minimálně 3 hlavních) činí cena 170 Kč/den. Pokud se jedná pouze o oběd, pak je maximum 75 Kč/oběd. V cenách jsou již započteny i provozní náklady, tedy nejen suroviny, ale také energie, práce kuchaře atd.
  • Dovoz nebo donáška jídla 30 Kč.

Dovoz obědů je jednou z nejvíce využívaných služeb. V současnosti vyjde tedy kompletní oběd (polévka a hlavní jídlo) i s dovozem maximálně na 105 Kč.

Zastaralé limity

Uváděné cenové limity platí přibližně již sedm let. Poskytovatelé péče v sociálních službách si dlouhodobě stěžují, že za tyto ceny nejsou schopni zajistit požadovanou kvalitu služeb. Současné zdražování je poslední kapkou. Například při zvýšených cenách potravin je velký problém připravit každý den oběd za 75 Kč, který by splňoval požadavky na kvalitní a vyváženou stravu.

Plánované zdražení

V blízké době by proto mělo dojít k novelizaci vyhlášky, která by měla zvýšit cenové limity. Navýšení by se mělo orientačně pohybovat kolem 20 procent. Tedy např. cena samostatného obědu bez dovozu by teoreticky vzrostla na 85*–90 Kč a hodinová sazba některých úkonů z 130 Kč na 140*–156 Kč. Kdy začnou nové ceny platit a jaká bude jejich skutečná výše, se prozatím ještě přesně neví. Záleží, jak rychle proběhne celý legislativní proces. Záměrem ministra práce a sociálních věcí M. Jurečky je co nejrychlejší zavedení, nejlépe počátek února nebo března letošního roku.

* Částky navrhované např. Asociací poskytovatelů sociálních služeb