Pozemky u Hloučely? Jedni chtějí lesopark rozšířit, druzí zastavět

PROSTĚJOV – Ožehavé téma, které hýbe Prostějovem. Přinese V. změna územního plánu možnost zastavět pozemky v těsném sousedství Hloučely? Společnost se pomyslně rozdělila na dva nesmiřitelné tábory. Jedni změnu vítají, druzí tvrdě kritizují.

Iniciativa občanů tvrdě kritizuje úmysl obětovat lukrativní pozemky výstavbě. Jejich zhodnocení by viděli v rozšíření zeleně jediného souvislého lesoparku, který má Prostějov k dispozici. O problému jsme informovali ZDE!

Veřejné projednání návrhu V. změny územního plánu oficiálně napovědělo, jakým směrem se chce město vydat. První část byla informativní , v níž byla veřejnosti promítnuta prezentace všech navrhovaných změn.  V druhé části byly zodpovězeny dotazy občanů  projektantem, pořizovatelem a určeným zastupitelem.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

„Celkem jsme v průběhu videokonference zaznamenali zhruba osm desítek účastníků. Prezentace návrhu trvala přibližně 45 minut, diskuse pak více než dvě hodiny,“ říká náměstek primátora Jiří Rozehnal.

„Ve zmiňovaném území je navržena bytová výstavba a rozšíření lesoparku Hloučela umožňující další rozvoj města. Rozšíření zeleně bude realizováno na náklady soukromého vlastníka. Současný majitel zároveň nabízí samosprávě bezplatně část svých pozemků, na kterých by měla  vzniknout příjezdová páteřní komunikace k další rozvojové lokalitě, ve které jsou i městské pozemky,“ popsal náměstek.

Občané mají stále možnost seznámit se s návrhem, a to až do 18. ledna letošního roku. Návrh je možné si prohlédnout na webových stránkách města https://www.prostejov.eu/up nebo přijít na Odbor územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova, kde je k dispozici kompletní dokumentace v papírové podobě. Po dobu zveřejnění mohou občané na navržené řešení reagovat písemnými připomínkami nebo námitkami.

„V návaznosti na výsledky projednání bude následovat další postup dle ustanovení stavebního zákona. Návrh vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách bude doručen dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu, aby uplatnily svá stanoviska. Následně bude návrh předložen ke schválení zastupitelstvu,“ dodává Rozehnal.

Proti výstavbě se vymezují desítky lidí. Hromadně se tak stalo pomocí petice nebo skrze protestní pochod.