Na Vysočině přibylo držitelů zbraní, zároveň jich téměř dvě stovky lidé odevzdali v rámci amnestie

V rámci zbraňové amnestie lidé vloni odevzdávali nedovoleně držené zbraně. Foto: Policie ČR

KRAJ VYSOČINA – V kraji za loňský rok přibylo 244 držitelů zbrojních průkazů, současně lidé využili zbraňovou amnestii, kdy odevzdali 179 zbraní a 8 131 kusů nejrůznějšího střeliva. Téměř 70 procent držitelů zbrojních pasů chce zbraň kvůli ochraně života a zdraví.

K 31. prosinci 2021 bylo v Centrálním registru zbraní v Kraji Vysočina evidováno celkem 16 921 držitelů zbrojní průkazů, což představuje  oproti předchozímu roku nárůst o 244 osob. Z celkového počtu držitelů má 11 360 osob (67 procent) skupinu E, zbraň tedy mají za účelem ochrany života a zdraví.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv

Ke stejnému datu evidovala policie v kraji celkem 52 859 zbraní. Ve srovnání s předminulým rokem je to nárůst o 1 746 kusů. Dalších 502 zbraní evidovali policisté u držitelů zbrojních licencí. „V Kraji Vysočina evidujeme 94 držitelů zbrojních licencí – jde například o podnikatele, sportovní kluby a další subjekty podle zákona o zbraních. Z celkového počtu držitelů zbrojních licencí je 52 držitelů ve skupině C – nákup, prodej zbraní a střeliva. V našem kraji dále evidujeme 10 držitelů muničních průkazů,“ uvedla mluvčí policie Dana Čírtková.

V loňském roce vešla v účinnost novelizace zákona o zbraních, jejíž součástí bylo vyhlášení šestiměsíční zbraňové amnestie. V praxi to znamenalo zánik trestní odpovědnosti za nedovolené držení zbraně. „V rámci zbraňové amnestie bylo v našem kraji odevzdáno 179 ks zbraní a 8 131 ks střeliva. Mezi odevzdanými zbraněmi se nejčastěji objevovaly zbraně kategorie B, tedy pistole a opakovací pušky a kulovnice, kterých občané odevzdali celkem 100,“ dodala mluvčí.

V odůvodněných případech může být zbojní průkaz držiteli také odňat. Vloni bylo takových případů 28, z toho osm pro zdravotní nezpůsobilost, dvanáct pro ztrátu bezúhonnosti (držitel odsouzen pro trestný čin) a osm z důvodu pozbytí spolehlivosti (dva a více přestupků držitele).