V červenci začne v Přerově stavba nové cyklostezky, zkrátka nepřijdou ani chodci

Nová cyklostezka v Přerově se má začít budovat v červenci

PŘEROV – Most u loděnice přes Bečvu s Žerotínovým náměstím v Přerově by měla spojit nová cyklostezka. Stavět se má od července do listopadu. Zkrátka nepřijdou ani chodci, projekt řeší i úpravu stávajícího chodníku.

Projekt řeší nejen novou cyklostezku vedoucí podél ulice Pod Valy, ale i úpravu stávajícího chodníku. „V současné době jsou místa pro pěší po obou stranách. Nově bude od restaurace Katovna směrem k Žerotínovu náměstí chodník, zatímco na opačné straně povede od lávky přes Bečvu až ke křižovatce ulic Kozlovská-Šrobárova společná stezka pro cyklisty a chodce,“ popsala Petra Hirschová z oddělení investic přerovského magistrátu. A prozradila i parametry nové trasy – chodník bude dlouhý 130 metrů a široký 2,5 až 3,2 metru, společná stezka má mít délku 270 metrů a šířku 3,25 metru. Stezka bude vydlážděna zámkovou dlažbou a bude splňovat podmínky bezbariérovosti.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Součástí stavby jsou nová, oplocená kontejnerová stání pro deset nádob na smíšený a tříděný odpad a počítá se i s tím, že stávající stožáry veřejného osvětlení včetně svítidel budou demontovány a nahrazeny novými. „Po dobu stavby budou muset ovšem majitelé aut především z blízkých panelových domů počítat s tím, že zčásti bude zabráno parkoviště u kašny,“ upozornila náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová.

Přerov je poměrně hustě protkán cyklostezkami. Za posledních osmnáct let bylo ve městě vybudováno 25 kilometrů tras pro cyklisty a další se staví či chystají. Aktuálně se realizuje například stezka v centru Přerova, která vede přes Palackého ulici až k budově Gymnázia Jakuba Škody, na propojení cyklostezkou čeká i trasa Velká Dlážka a Hranická – na tu už probíhá výběrové řízení a připravuje se i stezka, která propojí ulice Šířava – Svisle, R. Stokláskové.

Náklady na stavbu nové stezky vedoucí od lávky u loděnice na Žerotínovo náměstí byly vypočítány na 5 milionů 520 tisíc korun. Město musí do konce ledna požádat o dotaci z Olomouckého kraje, maximálně může získat 2 a půl milionu korun.