Indiáni kmene Hopi zobrazují své božské ochránce v podobě figurín

Indiáni kmene Hopi sídlí v současnosti v Arizoně a v Novém Mexiku. „Pokojní lidé“, jak si sami říkají, si do dnešních dnů dokázali uchovat své prastaré mýty, které předávají potomkům z generace na generaci v původní přesné podobě.

Božští ochránci Hopiů

Odkud přišli prapředkové Hopiů? Tento lid prošel velkými migračními přesuny. A během náročného putování je stále provázeli božští ochránci – Kačinové. Hory u San Franciska jsou pokládány za sídla Kačinů. Leží tam Tipkyavi, mystické místo, kde sídlili Hopiové, než začalo jejich velké migrační putování. Uvedené místo je symbolicky znázorněno ve vstupním prostoru do kivy v Oraibi, hlavním městě Hopiů. Kivy jsou posvátná místa, takové svatyně kmene. Většinou byly budovány v podzemí. Hlavní vchod do nich tvoří otvor ve střeše, kterým se symbolicky také sestupuje do podsvětí, do nitra matky Země.

Ekologové

Takový těsný vztah Hopiů k zemi jim prý kdysi vnukli „mudrci z hvězd“ společně s pokynem, aby s půdou zacházeli velmi šetrně, protože jen tak si  zajistí pokračování života.

A to berou Hopiové dodnes smrtelně vážně. Nesnáší lidi, kteří v honbě za ziskem plení jejich posvátnou půdu. Od mírumilovných Hopiů se můžeme hodně naučit, co se týká vztahu k přírodě.

Odkud přiletěli Kačinové

Jejich „mudrci“ nepocházeli údajně z našeho slunečního systému. Přijít měli z mnohem vzdálenějších světů a obrovské vzdálenosti překonali nepředstavitelnou rychlostí.

Takovéto informace předal náčelník Hopiů Bílý Medvěd inženýrovi NASA J. F. Blumrichovi.

Domovskou planetu těchto mudrců Hopiové nazývají Toónáotgakha. Jejich bůh-stvořitel Toktela ovládl celý vesmír. Kačinové ujišťovali indiány kmene Hopi, že se opět vrátí. Bílý Medvěd Blumrichovi řekl, že jde o to, aby děti jejich dětí nikdy nezapomněly, jak Kačinové vypadali. Proto Hopiové vytvářejí figuríny, které dokládají vzhled mimozemských návštěvníků. Hopiové prohlašují, že se lidé nemají bát, až se jednou tito mudrci, „strážci pravdy“, vrátí.