Pobyt v nemocnici či léčebně. Musíte si brát léky s sebou, nebo je ve zdravotním zařízení dostanete?

Někdy po čtyřicítce se zpravidla většina lidí dostane do situace, kdy je jim lékařem předepsán minimálně jeden lék k dlouhodobému či trvalému užívání. S postupujícím věkem takových léků přibývá. Kolem sedmdesátky není výjimkou užívání až deseti druhů léků v rámci jednoho dne. Pokud takový člověk pobývá i pár dní mimo domov, jeho zavazadlo připomíná „chodící“ lékárnu. Jak je to s léky v případě, že dotyčný musí plánovaně na více dní do nemocnice nebo třeba do rehabilitačního ústavu? Musí nejdříve rychle běžet ke svému doktorovi, aby ho vybavil potřebným množstvím léků? A co když mu v nemocnici léky změní, dostane je s sebou domů?

Informace mohu být někdy protichůdné

Před plánovaným přijetím do nemocnice pacienti většinou obdrží informaci (nebo si ji zjistí na webových stránkách daného léčebného zařízení), co si vzít s sebou. Zpravidla vždy v těchto informacích najdete zmínku o tom, že si jakožto pacient máte vzít léky, které užíváte. Někde uvádějí, že stačí léky pouze na první dny hospitalizace. Jenže když přijdete za svým praktickým lékařem, aby vám je předepsal, jelikož jdete ležet do nemocnice, ten namítne, že vám je předepsat nemůže… Kde je tedy pravda?

Léky k dispozici a zdarma

Pokud je pacient hospitalizován ve zdravotnickém zařízení (tj. nejen v nemocnici, ale také v rehabilitačním ústavu, v léčebně atd.), musí mu zde být poskytnuty všechny léky, které potřebuje. Tedy nejen ty, které mu zde lékaři nově předepsali, ale také ty, které do té doby užíval. Jako pacient nemusíte mít strach, že byste museli za léky doplácet. Na úhradě těchto léků se totiž nepodílíte, protože jejich úhrada je zahrnuta v paušální platbě, kterou dostává zdravotnické zařízení od zdravotní pojišťovny. Na druhou stranu se v praxi jako pacienti opravdu setkáte s doporučením brát si své léky s sebou, alespoň na několik prvních dnů pobytu v léčebném zařízení. Zařízení se takto snaží předcházet situacím (a to zejména pokud užíváte méně běžné léky), že je nebude mít ihned k dispozici.

Pozor ovšem. Pokud vám lékař doporučí doplněk stravy, např. vitamín D nebo hořčík, budete si ho muset, pořídit i zaplatit sami.

Do ambulance pro léky nechoďte

Takže ke svému praktikovi či jinému ambulantnímu lékaři (např. internistovi) nemusíte rychle spěchat s tím, že potřebujete léky do nemocnice. Naopak, ambulantní lékař vám léky na dobu hospitalizace v nemocnici předepsat ani nemůže. Pokud by to totiž udělal, musel by je nakonec uhradit ze svého, protože informační systém zdravotní pojišťovny neumožňuje zaplatit takto předepsaná léčiva z veřejného zdravotního pojištění.

Při odchodu vás nemocnice musí vybavit

Při odchodu z nemocnice má být pacient (dle zákona o zdravotních službách) vybaven léky na tři dny. Pacient se pak musí nejpozději během těchto tří dnů dostavit ke svému ošetřujícímu lékaři, který mu pak potřebné léky  předepíše podle propouštěcí zprávy z nemocnice, případně se dohodne s pacientem na jejich úpravě.