Za odtah vozidla si v Přerově připlatíte!

PŘEROV – Odtahy nevhodně zaparkovaných aut z ulic Přerova se jejich majitelům v letošním roce o něco prodraží. Doposud platili za odtah 1815 korun, v roce 2022 dají za stejnou službu 2000 korun. Změnu schválili v lednu radní.

Jestliže řidič nechá vozidlo na místě, kde nesmí parkovat, dostane od městské policie takzvanou botičku a k ní vyrozumění, že má 30 dnů na to, aby požádal o její odstranění. Když na něj nereflektuje, přijede odtahový vůz technických služeb a odveze vozidlo na záchytné parkoviště, které se nachází v Přerově Předmostí. „Řidič pak znovu dostane výzvu, aby věděl, kde své auto má a kde si ho může vyzvednout. Když ani na ni nereaguje, předáme danou věc k řešení advokátní kanceláři a majiteli se celá záležitost ještě prodraží. Nakonec se taková laxnost může dostat až k soudu,“ nastínil radní Michal Zácha. Vzpomněl, že v roce 2021 bylo za těchto podmínek provedeno 14 odtahů, z toho 11 bylo z magistrátu nakonec posláno k řešení do advokátní kanceláře.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv

Popsaný případ se ale týká čistě plánovaných odtahů, jejichž termín je předem stanoven. Jiný „příběh“ jsou auta, která jsou odstavena tak, že překážejí. Jsou zaparkována třeba před vjezdy do garáží nebo v zatáčce. To je pak nutná rychlá reakce městské policie a řidič odtaženého auta zaplatí ještě víc, konkrétně 3388 korun. „Když si vozidlo nevyzvedne v den odtahu, platí za každý další den navíc 150 korun,“ doplnil Ivo Sadílek z přerovského magistrátu. Tuto službu provozuje pro město společnost ASSIST 24, smlouva je platná do 10. února letošního roku a v tuto chvíli ještě není jasno, jestli nová smlouva bude uzavřena za stejných podmínek, nebo si majitelé vozidel připlatí.

Poslední kategorii odtahů tvoří vraky. „Dostáváme na odbor majetku upozornění na odstavená vozidla s prošlými technickými kontrolami, odstraněnými značkami nebo prostě na auta, která lze na první pohled považovat za vraky. Postřehy z ulic nám posílají sami Přerované i přes aplikaci Mobilní Rozhlas,“ potvrdil radní Zácha. U těchto vozidel se pak úředníci snaží zjistit majitele, kterého vyzvou ke zprovoznění nebo odstranění auta z komunikace. Ne vždy je ovšem jednoduché vlastníka dohledat, takže následuje umístění snímku auta na webové stránky města, kde je pro vraky vyhrazena samostatná sekce. Když se ani přesto nikdo k autu nehlásí, je převezeno na záchytné parkoviště v Předmostí a jeho majitel platí denní taxu 150 korun. Vzhledem k tomu, že tam některá auta zůstávají i několik let, převýší parkovné i cenu starého auta. „O likvidaci se pak musí postarat majitel. Je na něm, aby se domluvil s firmou zabývající se zpracováním a likvidací odpadu. Pokud vlastníka nedohledáme, podle zákona o pozemních komunikací by měl následovat prodej vozidla ve veřejné dražbě. Takový případ jsme však ještě neměli,“ popsal praxi Ivo Sadílek.