V Otrokovicích letos vznikne skoro kilometr nového trolejového vedení

S bateriovými trolejbusy už má DSZO dobré zkušenosti z oblasti Štípy a Kostelce. Stejné letos vyjedou i do Otrokovic. Foto: Vojtěch Cekota ml.

OTROKOVICE – Téměř kilometrový úsek nového trolejového vedení přibude do konce dubna v Otrokovicích. Díky tomu budou moct na lince 55 až na obratiště Štěrkoviště jezdit místo autobusů bateriové trolejbusy.

V ulici Osvobození se již začaly připravovat patky pro usazení sloupů trolejového vedení. Hlavní práce se rozjedou v únoru a potrvají až do dubna. „Trolejové vedení naváže na původní trasu, která za poštou odbočuje z ulice Osvobození do Havlíčkovy ulice k železniční stanici, a povede jako současná autobusová linka 55 ulicí Osvobození a navazující ulicí Komenského až do prostoru před tělocvičnou Jednoty Sokol. Tam prodloužené trolejové vedení skončí a takzvané parciální, neboli bateriové trolejbusy, které zde budou nasazovány ve zkušebním provozu přibližně od května, budou pokračovat v jízdě na baterie až na obratiště Štěrkoviště a zpět,“ popsal plány Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice její mluvčí Vojtěch Cekota.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

DSZO už má pozitivní zkušenosti s nasazením bateriových trolejbusů namísto autobusů z oblasti Kostelce, Štípy a zoo. Na rozdíl od čistých elektrobusů se parciální trolejbusy dobíjejí za jízdy a neztrácí se čas stáním vozu v dobíjecích stanicích. „Chceme tímto projektem pokračovat v ekologizaci provozu městské hromadné dopravy a nahrazovat tam, kde je to technicky možné a ekonomicky oprávněné, naftové spalovací motory bezemisní elektrickou trakcí. Cestující i obyvatelé přilehlých domů jistě ocení také výrazně nižší hlučnost trolejbusů v porovnání s autobusy,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Do budoucna plánuje navíc nově budovaný úsek prodloužit o několik desítek metrů dál až po zastávku Nadjezd. Sběrače by se tak mohly spouštět a nasazovat při stání až v této zastávce.

Prodlužování trolejového vedení je ve Zlíně a Otrokovicích spíše výjimečnou událostí. Naposledy se prodlužovalo o 450 metrů při výstavě obratiště Antonínova v roce 2014, předtím se vedení budovalo v roce 2000, kdy se prodloužila trasa trolejbusových linek na Jižních Svazích z původní konečné České na obratiště Kocanda.

Projekt vyjde dopravní společnost na 10,7 milionu. Z toho 8,140 milionu pokryje dotace z operačního programu Doprava.