Celostátní sčítání dopravy odhalilo nejvytíženější úseky silnic ve Zlínském kraji

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ředitelství silnic a dálnic ČR zveřejnilo výsledky celostátního sčítání dopravy za rok 2020. Ty provádí pravidelně v pětiletých intervalech, a to nejen na dálnicích a silnicích I. třídy, ale i na silnicích II. třídy a vybraných silnicích III. třídy a místních komunikacích některých statutárních měst.

Dnes zveřejněné výsledky ukazují, že doprava opět významně narostla, a sice průměrně o 10 procent. Do sčítání přitom zasáhla pandemie koronaviru a přísná vládní opatření. V roce 2020 tak proběhla pouze letní a podzimní část a jarní se přesunula na rok 2021. Stejně jako v roce 2016 bylo provedeno pro 13 kategorií vozidel včetně cyklistů na 6 465 úsecích a probíhalo s využitím jak automatického, tak ručního způsobu sčítání.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Mezi nejvytíženější úseky v kraji patří i silnice III. třídy

Závěr sčítání pro Zlínský kraj shrnula mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Lucie Trubelíková: „Nové výsledky celostátního sčítání dopravy ukázaly, že bez ohledu na kategorii vozidel jsou nejvytíženější silnice v kraji v centru Zlína,“ oznámila.

Zcela nejvytíženějším úsekem je pak třída Tomáše Bati (silnice I/49) mezi ulicemi Přímá a U Dřevnice, kde projede 33 612 vozidel za den. „Zajímavostí je, že ve Zlínském kraji jako jediném z ČR patří k nejvíce zatíženým komunikacím, tedy s vyšší dopravní intenzitou než na nejvytíženější dálnici, také silnice III. třídy III/49018 Zlín, ulice Okružní mezi ulicemi Nábřeží a Středová, kde projede 20 849 vozidel za den,“ podotkla Trubelíková. Následovala D55, úsek uzel Hulín (D1) a Hulín-východ (II/432) s 18 562 vozidly za den a na pomyslné čtvrté příčce skončila ulice Sokolská (II/490) ve Zlíně mezi ulicemi Vodní a 2. května s 18 322 vozidly za den.