Trestných činů vloni na Vysočině ubylo, počet mravnostních deliktů ale výrazně stoupl

ilustrační foto

KRAJ VYSOČINA – Pokles zaznamenali v loňském roce policisté u obecných a násilných trestných činů, ubylo i loupeží a ublížení na zdraví. Naopak o více než deset procent vrostl počet mravnostních trestných činů, za něž skončilo 84 osob před soudem.

V loňském roce vyšetřovali policisté v Kraji Vysočina 4 374 trestných činů, ve srovnání s rokem 2020 to bylo o 461 méně. Z nich se podařilo 2 697 objasnit, a kriminalisté navíc objasnili i 400 trestných činů z předchozích let. Celkem bylo vloni trestně stíháno 2 489 osob.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv

Oproti roku 2020 klesl v kraji počet případů obecné kriminality, zaznamenáno bylo 3 045 trestných činů (o 219 méně). Ubylo i násilných trestných činů, celkem 475 (o 31 méně). „V průběhu loňského roku jsme na Vysočině vyšetřovali celkem šest zločinů vraždy nebo pokusů vraždy a všechny případy se kriminalistům podařilo objasnit,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Pokles se týkal také loupeží, kterých bylo vloni na Vysočině 27 (o 3 méně), z nichž 20 kriminalisté objasnili. Policisté zaznamenali i menší počet úmyslných ublížení na zdraví, celkem 211 (o 16 méně). „Objasněnost tohoto druhu trestné činnosti přesáhla hranici 80 procent. Dalších 27 skutků se podařilo objasnit dodatečně. Dlouhodobě stále platí, že nejrůznější rvačky a potyčky mohou mít vážné následky na životech a zdraví účastníků těchto incidentů, a proto považujeme tato jednání pachatelů za společensky vysoce škodlivá. Za tyto trestné činy stíháme celkem 225 osob,“ uvedla mluvčí.

 Přibývá mravnostních deliktů

O celých 13 procent vloni ale narostly trestné činy patřící do mravnostní kriminality, 92 z nich se kriminalistům podařilo objasnit. „Ze 139 skutků na úseku mravnostní kriminality jich 19 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění (celkem 12 případů kriminalisté objasnili) a dalších 41 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání (celkem 26 případů kriminalisté objasnili). K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami stejného nebo přibližně stejného věku, které jsou mladší patnácti let,“ doplnila Dana Čírtková.

U dalších 44 mravnostních případů byly využity informační technologie a sociální sítě, což je trend, který pravidelně narůstá již od roku 2017. „Z těchto případů tzv. “kybermravnostní“ trestné činnosti se nejčastěji jedná o případy kvalifikované jako sexuální nátlak, šíření pornografie a ostatní mravnostní trestné činy, kam patří výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, z jejichž podstaty jsou poškozenými osobami děti mladší osmnácti let,“ dodala mluvčí.