Jak jsou vklady klientů zabezpečeny pro případný pád banky. Kolik je limit a kdy můžete dostat více

Výše úroků, kterou v současnosti banky nabízejí klientům na jejich vklady, zdaleka nepokryje inflaci. Znamená to, že inflace bude z našich peněz, byť uložených na spořicím účtu, neustále ukusovat notný díl. Přesto však je pro většinu z nás vklad na bankovním účtu stále řešením, bez kterého se neobejdeme. Proto je otázka, co by se stalo s našimi penězi, kdyby „naše“ banka zkrachovala, stále aktuální. Je až překvapivé, kolik lidí nezná odpověď.

Koho se týká pojištění vkladů

V ČR jsou ze zákona pojištěny všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v českých korunách i v cizí měně. Takže pokud máme např. uložené finance na běžném či spořicím účtu, na termínovaném vkladu či na vkladní knížce, pak jsou tyto vklady pojištěny. Toto se rovněž týká kreditních zůstatků potvrzených vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem.

Na co a koho se pojištění vkladů nevztahuje

Naopak pojištění se nevztahuje na pohledávky ze směnek, akcií, dluhopisů a jiných cenných papírů.

Pojištění vkladů se dále netýká zejména vkladů těchto subjektů:

  • Finančních institucí (tj. bank a spořitelních družstev, pojišťoven, peněžních domů, penzijních a investičních fondů, zajišťoven, investičních a leasingových společností, společností), jejichž činnosti souvisí s pojišťovnictvím a penzijním financováním;
  • Municipalit (tj. obcí, měst, krajů, územních samosprávných celků) s ročními příjmy nad 500 000 EUR;
  • Pohledávek z vkladů státních orgánů.

Do jaké výše jsou vklady pojištěny

V případě, že by se kterákoli banka dostala do finančních obtíží, jsou zmíněné finanční prostředky pojištěny Fondem pojištění vkladů, přičemž se toto opatření týká každé banky. Limitem je 100 000 EUR, což je nyní přibližně 2 400 000 Kč. Následně by postiženým majitelům vkladů byla vyplacena finanční náhrada.

Dle informací ČNB se výše náhrady vypočítá z celkového objemu pojištěných pohledávek z vkladů jednotlivého vkladatele u dotčené banky nebo družstevní záložny a poskytuje se ve výši 100 % tohoto objemu, maximálně však do výše ekvivalentu 100 000 EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny.

Diverzifikujte vklady

Takže pokud byste měli u jedné banky dva různé účty a na každém finance v hodnotě 60 000 EUR (mohli byste je mít samozřejmě v CZK), pak byste dostali náhradu pouze ve výši 100 000 EUR, protože vklady se u jedné banky neposuzují zvlášť, nýbrž dohromady. V případě vysokých vkladů je tedy lepší finance diverzifikovat (tj. rozložit) mezi více institucí. Pokud byste totiž měli ony dva účty po 60 000 EUR v různých bankách a obě krachly, pak by vám musela každá vyplatit plných 60 000 EUR, celkem tedy 120 000 EUR. Dosáhli byste tedy na náhradách svou původní částku.

Pozor ovšem na slučování (akvizici) bank. Pokud by se dvě banky, v nichž byste měli vklady po 60 000 EUR spojily, pak byste při pádu sloučené banky měli nárok už jen na 100 000 EUR.

Kdy dostanete nad limit

Získat náhradu i nad uvedený limit 100 000 EUR je možné v případě, kdy obdržíte na účet částku, a to maximálně tři měsíce před dnem, kdy nastal rozhodný den pro výplatu z Fondu pojištění vkladů. Připsaná částka musí pocházet z úhrady kupní ceny při prodeji nemovitosti, vypořádání společného jmění manželů, výplaty pojistného plnění, dědictví, odstupného při výpovědi, apod.