Zjevení v Maria Taferl: Létající bytosti zůstávají dodnes poněkud záhadné

Bazilika v Maria Taferl - interiér. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

V kostelích či kaplích se můžeme setkat s podivuhodnými věcmi. Nalezneme zde nádherné obrazy a fresky s biblickými a nebeskými scenériemi. Na některých místech však můžeme pozorovat mezi tímto uměním i zvláštnosti, které bývají vysvětlovány jako symbolika nebo přemrštěná fantazie umělce. Je tomu ale skutečně tak?

Poutní místo Maria Taferl

Takovým příkladem je i Maria Taferl v Rakousku. Je to významné poutní místo. Došlo zde ke zvláštním událostem, které jsou svědecky doloženy i zvěčněny na obrazech. Místo, kde dnes stojí poutní kostel, bylo dějištěm nějakého pohanského kultu prý dlouho před christianizací. Záhadné žulové desce, orámované kamenným kruhem se sloupky se říká Taferlstein. Původně stál prý u paty velkého dubu, který byl již poražen. Ale označoval přesně místo, kde došlo k oněm podivným událostem, o nichž bude řeč. Dnes se nachází Taferlstein hned vedle baziliky.

Starý znak poutního kostela nese tři velké hvězdy, letícího anděla s praporem, dub a právě Taferlstein.

Podivná vidění

Je doloženo, že v Maria Taferl byla viděna podivná světla a létající andělé, a to opakovaně mezi lety 1658 – 1661. Svědecké výpovědi pocházejí od různých osob, které nezávisle na sobě vyprávěly o takovýchto pozorováních. Co vlastně tedy lidé viděli? Je zaznamenáno, že rolník Georg Strasser se zdržoval na svém poli, bylo to v červnu 1658. Když pohlédl na Taferlberg, spatřil nad velkým dubem sněhobílé světlo. Před církevní komisí přísahal, že viděl vznášet se něco, co vypadalo jako bílá střecha.

Zřejmě nejzajímavější pozorování pochází od Hanse Wagnera, který se večer v červnu 1659 zdržoval za svým domem. Slunce právě zapadalo a obloha byla bez mraků. Když vtom spatřil u velkého dubu mezi větvemi stromů tři hvězdy mimořádné velikosti, které tam zůstaly asi půl hodiny.

Pojem UFO přirozeně tenkrát ještě neexistoval. Ale většina podivných událostí u Taferlbergu se vztahuje k záhadným světelným bytostem. K tomu účelu byla vytvořena biskupská komise, která případy zkoumala a pod přísahou vyslechla asi 50 očitých svědků.

Andělé?

Z protokolů se můžeme dozvědět zajímavé informace. Kupříkladu všichni pozorovaní andělé byli popisováni jako sněhobílé, leskle bílé bytosti – a tyto bytosti vypadaly podobně jako lidé. Dvanáct zjevení bylo pozorováno ve vzduchu, další na zemi. Cizí bytosti se prý několikrát zvedly ze země do vzduchu a spustily se zase u Taferlu. Mizely náhle, nebo se pomalu rozpouštěly ve vzduchu. Tak praví záznamy.

Události v Maria Taferl se nepodařilo nikdy vysvětlit, ale církevní vyšetřovací komice dospěla k závěru, že šíření víry nic nestojí v cestě. V roce 1660 tedy bylo rozhodnuto zbudovat na kopci velký poutní kostel.