Pořízením psa výdaje nekončí, ale teprve začínají. S jakými poplatky a dalšími náklady počítat?

Pes je naše nejoblíbenější domácí zvíře, díky čemuž se řadíme v Evropě na třetí místo v počtu domácností se psem. Tato němá čtyřnohá tvář se zpravidla stává naprosto právoplatným členem rodiny. Často se dokonce honosí nepsaným titulem VIP, tudíž ostatní členové (třeba manželka) se musí smířit až s následným pořadím. Zájem o psy stále roste, na čemž má svůj podíl také pandemie. Pořídit si pejska však znamená také pravidelnou a často nemalou finanční zátěž. Je omyl myslet si, že největší položkou je samotné pořízení zvířete. Toho můžete koupit za desetitisíce, nebo získat zadarmo z útulku. Je důležité mít představu o tom, co přijde pak. S jakými výdaji kromě potravy je tedy nutné počítat?

Poplatek za psa

Za každého psa staršího 3 měsíců musí jeho majitel platit pravidelný roční poplatek. Ten nemá nic společného s velikostí či pořizovací cenou psa, ale řídí se vyhláškou dané obce. (Takže se může stát, že i za čistokrevného pouličního oříška velikosti většího ořechu chovaného v bytě zaplatíte přes tisícovku, podobně jako kdybyste v bytě chovali obří dogu.) Zákon stanoví, že sazba poplatku ze psů může činit až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. U druhého psa můžete zaplatit až o polovinu více. Dle zákona mají úlevu senioři nad 65 let, pro ně je maximální hranice za prvního psa 200 Kč ročně. Zákon vymezuje osoby, které jsou od poplatku osvobozeny. Některé obce poskytují úlevu pokud jste psa pořídili z útulku. Podrobnosti o tomto poplatku najdete zde.

Pokud nezaplatíte poplatek ze psa včas, může vám být vyměřen platebním výměrem poplatek v trojnásobné výši. Jestliže jej neuhradíte, pak vám může hrozit vymáhání formou exekuce dle daňového řádu.

Očipování

Od r. 2020 nařizuje novela veterinárního zákona povinnost označovat psy na území ČR mikročipem. Štěňata musí být označena čipem do tří měsíců věku, nejpozději ale do dne, kdy opouští chovatele, takže pokud kupujete nového psa, tyto náklady vás patrně minou. Očipování provádí veterinář. Celková cena za mikročip s aplikátorem a jeho aplikaci se pohybuje přibližně mezi 500 až 800 Kč. Výjimku čipování ze zákona tvoří starší psi, kteří mají čitelné tetování provedené před 3. červencem 2011. Za neoznačeného psa můžete dostat pokutu až do výše 50 tisíc Kč.

Registrace

S čipováním souvisí logicky registrace čipu. Pokud se vám pes ztratí, je velká pravděpodobnost, že ho přes registr naleznete mnohem rychleji než obvoláváním útulků. Problém ovšem je, že dosud nevznikl jednotný a povinný státní registr. Existuje pouze několik soukromých databází, jejichž údaje nejsou propojeny. Je na zvážení majitele, jestli svého psa zaregistruje. Zákon tuto povinnost neukládá. Registrace zpravidla činí 200 Kč a více.

Očkování

Ze zákona  je povinné očkování psů proti vzteklině, a to ve věku od 3 do 6 měsíců. Dále je povinné i přeočkování, které se podle typu vakcíny provádí v ročních nebo až tříletých intervalech. Vzteklina činí přibližně 500 Kč, záleží na typu vakcíny. Pokud zvolíte kompletní vakcinaci (proti vzteklině, psince, parvoviróze, infekční hepatitidě atd.) pak počítejte asi 600 Kč až 1 300 Kč a nutnost přeočkování. V současnosti je očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem! Pokuta za nenaočkování psa proti vzteklině činí až 20 000 Kč.

Veterinář

Návštěva veterináře i kvůli maličkosti vyjde na několik set korun. Většinou zahrnuje vyšetření, ošetření a také platbu za podanou léčivou látku, případně léky domů. To už jsme většinou na tisíci koruně. Složitější vyšetření či operace se počítají na tisíce, dlouhodobější léčba může stát i desítky tisíc.

Může vás zajímat:

Jaká pravidla platí pro poplatky ze psů. Majitelé mohou platit různě, i když chovají stejného psa