Akce zlínské univerzity přilákala do Baťovky více než tři desítky dárců krve

Foto: KNTB

ZLÍN – Děkan, studenti i zaměstnanci Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně uspořádali akci, při níž se snažili vyzvat dobrovolníky k darování krve na hematologicko-transfuzním oddělení zlínské nemocnice. První ročník Daruj krev s děkanem přilákala na 34 dárců.

Dárci přicházeli do Baťovky ve středu mezi 6. a 9. hodinou. Byli mezi nimi prvodáci i tací, kteří krev darují již několik let.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Za nápadem stála osobní zkušenost Davida Tučka, děkana Fakulty managementu a ekonomiky. „Před dvanácti lety potřebovala transfuzi krve moje předčasně narozená dcera, a to hned dvakrát. Od té doby chodím krev darovat pravidelně a chci k této činnosti motivovat i další,“ prozradil děkan David Tuček.

Stane se z akce tradice?

K dobrovolníkům se rozhodla připojit i PR manažerka fakulty Hana Janečková. Ta připomněla, že fakulta každoročně pořádá nejrůznější charitativní aktivity a darovaní krve je jednou z nich. „Rozhodla jsem se akci sama podpořit, protože vím, o jak důležitou a prospěšnou aktivitu se jedná,“ poznamenala Hana Janečková.

Davida Pavláta, studenta pátého ročníku průmyslového inženýrství, který naštěstí sám krev druhého nikdy nepotřeboval, přiměl před lety darovat krev jeho kamarád. „Krev chodím darovat pravidelně. Nejhorší je, když krev v nemocnicích schází,“ prohlásil David.

Po odběru na dárce čekalo bohaté snídaňové menu formou švédských stolů, které Baťovka nabízí od počátku roku. „Daroval jsem dnes krev a děkuji za perfektní občerstvení, které v nemocnici nám dárcům nabízíte,“ vznesl pochvalu Pavel Kovařík.

„Jedná se o první ročník a věřím, že fakulta vytvoří krásnou tradici. Mladé lidi je třeba podporovat v aktivním dárcovství. Je důležité připomínat, že jde o vzácný dar člověka člověku,“ zdůraznila Jana Pelková, primářka Hematologicko-transfuzního oddělení KNTB.

Foto: KNTB