U Opatova se chystá stavba železničního mostu. Je první etapou budoucího dálničního úseku

Stavba železničního mostu Opatov. Zdroj: ŘSD

SVITAVY – U obce Opatovec proběhne výstavba železničního mostu. Je první etapou stavby plánovaného úseku dálnice D35 Janov-Opatov. Předání stavby proběhne v pondělí a samotné práce budou zahájeny o dva týdny později.

„Ředitelství silnic a dálnic spolu se Správou železnic zkoordinovali stavby budoucí dálnice D35 a modernizaci železničního koridoru na trase Česká – Brno. Výsledkem jednání bylo zahájení výstavby železničního mostu v místě křížení s D35 před samotnou stavbou,“ objasnila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Petra Drkalová.

Spojí se tím výluky obou staveb do jednoho časového úseku. Celá stavba je naplánována na dvanáct měsíců.

Pod železničním mostem, jehož délka bude šedesát tři metrů povede budoucí dálnice D35. Stavba proběhne v několika etapách, aby nedocházelo k omezení železniční dopravy. Nejdříve se přesunou nástupiště „Svitavy – Lačnov“ do nové polohy. Mezi stávajícím mostem a přejezdem bude provizorní přeložka koleje číslo 1 dlouhá 331 metrů.

Ve druhé fázi dojde k vybudování železničního mostu a obnoví se původní koleje. Nástupiště zůstane ponecháno v posunuté poloze. Zhotovitelem stavby v ceně 150 milionů korun bez DPH je firma Strabag Rail a.s.