Valmez diskutoval s občany o rozvoji města. Ti chtějí více stavět

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ  – V rámci Fóra Zdravého města Valašské Meziříčí zjišťovalo mezi obyvateli, na které aspekty se má v dalších letech zaměřit. Občané si nejčastěji přejí bytové výstavby, domov pro seniory a novou cyklostezku.

Radnice hostila veřejnou diskuzi a následné fórum, ve kterém se obyvatelé mohli vyjádřit k potřebám Valašského Meziříčí. „Celkem se podařilo formulovat 14 příležitostí, jejichž důležitost jsme ověřili formou ankety. Zapojilo se do ní 469 hlasujících, kteří vybrali TOP 10 příležitostí, přičemž prvenství přiřkli podpoře nové bytové výstavby ve městě a jeho místních částech,“ představila výsledky ankety místostarostka Zdislava Odstrčilová.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Radní se nyní budou zabývat proveditelností návrhů, jelikož většinu z nich nelze vyřešit hned, ale v horizontu několika let. A jaké jsou největší příležitosti pro rozvoj města?

  1. Podpora nové bytové výstavby ve městě i místních částech
  2. Domov pro seniory
  3. Cyklostezka na Nový Jičín, Choryni a Branky
  4. Revitalizace nábřeží Bečvy v centru města (u kina, pivovaru)
  5. Parkovací systém na sídlištích
  6. Zachování a obnova zeleně v návaznosti na rozvoj města
  7. Sportovní hala
  8. Zřízení obecního „chudobince“
  9. Revitalizace prostoru stávající tržnice pod mostem
  10. Obnovení přístupu na 2. nádvoří zámku Žerotínů od Bečvy