Na Ukrajinu poputuje zásilka s potřebnými věcmi

Foto: Oficiální www města Trutnov

TRUTNOV – Radní chtějí podpořit ukrajinský lid v boji za svobodu, materiální sbírku ale pořádat nebudou. Rozhodli se věnovat do válkou postiženého státu zdravotnický materiál, občané mohou také přispět.

Město Trutnov se vzhledem k tomu, že probíhá celá řada materiálních sbírek organizovaných humanitárními organizacemi, rozhodlo další sbírku pro Ukrajinu nezřizovat. Radní dali na informace ukrajinské ambasády a nakoupili za sto tisíc korun zdravotnický materiál pro ošetření popálenin, dlahy či dýchací vaky. Pokud by občané chtěli přispět darováním zdravotnického materiálu, mohou tak učinit ve středu 2. března mezi osmou hodinou ranní a pátou odpolední v prostorách bývalého okresního úřadu. „V závislosti na vývoji situace je město připraveno poskytnout další pomoc ať už ve formě finančního, nebo cíleného materiálního daru. Stejně tak je město připraveno v případě nedostatku materiální pomoci operativně zřídit sběrné místo,“ dodává za město Michaela Dědková.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.