Jádrové vrtání v Abúsíru a křišťálová čočka z Ninive: Tyto objevy archeology rozhodně překvapily

„Šamir“ – tak se nazývá božský nástroj s diamantovým hrotem, který prý použil Šalomoun při stavbě svého chrámu. Smělo ho používat jen několik zasvěcených mužů. Za tímto účelem se jim dostalo jednoznačných pokynů od Jahveho (Druhá kniha Mojžíšova, 36, 1).

V Talmudu a knize Zohar, tajném kabalistickém spisu, se dokonce hovoří o „řezném červu“, který se dokázal zakousnout do nejtvrdší horniny (Zohar, 1 a-b). Tolik úvodem k tomu , jak tehdy mohlo probíhat jádrové vrtání. Obraťme se však k Abúsíru.

Zvláštnost Abúsíru

Tato lokalita se nachází asi deset kilometrů jižně od Káhiry. Trosky čtyř pyramid nejsou ovšem onou hledanou atrakcí.

Tou jsou vrtné otvory, velmi jemně vyfrézované do nesmírně tvrdé horniny. Místní žulové bloky se vyznačují nejčistšími, na milimetr přesnými vrty, zcela identickými s těmi, které dnes známe z vrtání na jádro.

Jádrový vrták je diamanty osázená roura, jež se za vysokých otáček (elektrický pohon) zavrtává do jakéhokoliv podloží. Vyvrtaný materiál se vytahuje z vnitřku trubky. Jako názorný příklad pro lepší představu nám poslouží jednoduché vypichování těsta v kuchyni otáčivým pohybem. Novodobě ovšem tento druh vrtání známe teprve zásluhou vynálezu Alfreda Brandta z roku 1876.

Čočka z Ninive

V 19. století objevil archeolog Charles Brewster v troskách Ninive (Sumer) dokonale vybroušenou křišťálovou čočku. Přitom podobné čočky dokážeme dnes vyrábět jen pomocí počítačově řízených automatů.

Sumerové vytvořili svou civilizaci před třemi až čtyřmi tisíci lety. Čočka však pochází podle badatelů z doby kolem roku 640 př. Kr. Každopádně ze sumerských legend víme, že i k nim se dostavili z hvězd bohové a patřičně tento národ vzdělali. Jejich pokyny se prý musely bezpodmínečně plnit.

Čočky z Egypta

A do třetice – při vykopávkách v Heluanu v Egyptě byly dokonce nalezeny křišťálové čočky, které byly vyrobeny za použití kysličníku cesia. Kysličník cesia se v současnosti vyrábí elektrotechnickým způsobem. Byl tento postup nějak znám už tehdy? Ale jak je možné, že dosud nikde nebyla objevena příslušná technická zařízení? Nebo byly tyto čočky darem od bohů?