Kryty v Olomouci. Kam se schovat v případě útoku?

Kryt v Bezručových sadech v Olomouci, foto Jan Andreáš

OLOMOUC – Lidé se zajímají o to, jestli jsou kryty civilní obrany v Olomouci ještě použitelné, a kde jsou umístěné. Mnoho z nich dnes již neslouží svému účelu, ale v případě vojenského útoku lze využít také takzvaná místa improvizovaného ukrytí. Hasiči a pracovníci odboru ochrany olomouckého magistrátu prověřují rozmístění krytů a jejich stav.

„S ohledem na dosavadní bezpečnostní situaci v Evropě po roce 1989 se v aktuální státem schválené koncepci ochrany obyvatel nepředpokládá ukrytí obyvatelstva v důsledku vojenského útoku,“ píše se na webu města. Kryty a místa improvizovaného ukrytí provozovaná před rokem 1989 jsou buď v držení soukromých vlastníků a ke svému původnímu účelu se už více než 30 let nepoužívají, nebo se jedná o prostory ve školách či veřejných budovách, které se sice udržují, ale jsou aktuálně využívané k jiným účelům. Tyto prostory mohou sloužit k improvizovanému ukrytí podobně jako i jiná další místa, u kterých lze využít vhodné konstrukční vlastnosti staveb (podchody, podzemní garáže a podobně.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Včera ráno na jednání bezpečnostní rady města pověřil primátor hasiče a odbor ochrany olomouckého magistrátu prověřit a zmapovat stálé kryty využitelné pro civilní ochranu i místa vhodná a použitelná k improvizovanému ukrytí. Aktivace stálých krytů i míst improvizovaného ukrytí se předpokládá až v případě reálné vojenské hrozby. V této chvíli bude docházet pouze k jejich monitoringu a zmapování stavebně technického stavu.