Domažlice připravují ubytování pro uprchlíky. Vítána je i pomoc dobrovolníků!

Zdroj: město Domažlice

DOMAŽLICE – Hrozivá válka zasáhla do života ukrajinských občanů. Ženy s dětmi z obavy o své životy prchají a ocitají se tak v nouzi a bez přístřeší. S pomocí nezůstávají pozadu ani Domažlice.

K této problematice zasedl Krizový štáb města Domažlice. Jeho hlavním tématem bylo zajistit vhodné ubytovací kapacity pro příchozí uprchlíky z Ukrajiny. Řešila se i další navazující témata. ,,Počet ubytovacích míst je nyní v desítkách v různých stupních. Do některých se lidé mohou nastěhovat okamžitě – to je případ Sporthotelu v Aquacentru, některé je třeba vybavit, v některých prostorách je zapotřebí technický zásah, například se musí zprovoznit topení,“ popsal místostarosta Stanislav Antoš s tím, že je velmi milé, že k této záležitosti přistupují aktivně i mnohá další města a obce v okolí, kapacity jsou takto společně dislokovány v našem regionu.

Někteří lidé prchající z válkou zmítané Ukrajiny již do Domažlic dorazili. ,,Našli ubytování u svých příbuzných a známých kteří zde pracují a bydlí. To je ten ideální stav, kdy přechod z cizího prostředí do našeho je plynulý. Je nejvýhodnější pro obě strany. Nabídky na volné ubytovací kapacity jsme zaznamenali i od provozovatelů hotelů a penzionů,“ pokračoval Antoš.

Bezpečnostní rada města Domažlice řešila i zajištění stravování, které by ve zvýšené kapacitě mohly pokrýt kuchyně v Základní škole Komenského 17, Městského centra sociálně rehabilitačních služeb a v nemocnici. ,,Hlásí se dobrovolníci, které evidujeme a v případě potřeby je požádáme o pomoc. Žádáme všechny, kteří se rozhodli provádět chválihodné dobrovolnické aktivity, aby o nich informovali vedení města (St. Antoš 379 719 147) nebo Bc. Jitku Kalíškovou 379 719 261. Je to z toho důvodu, abychom podobně zaměřené aktivity zkoncentrovali. Například z iniciativy jedné místní ukrajinské lékařky bylo v Městském informačním centru v Chodském hradu vytvořeno sběrné místo pro potraviny, zdravotnický materiál a hygienické potřeby, která zajistí pro vybrané dary převoz na Ukrajinu. Zároveň se ve stejnou dobu objevila iniciativa Charity ČR doplnit potravinovou banku. Tyto dvě akce byly spojeny, aby dárci nemuseli obíhat více míst,“ zmínil místostarosta. ,,Pokud by někdo měl vhodné ubytovací prostory v domácím prostředí (jednu nabídku už máme) a chtěl by je nabídnout, nechť nám dá vědět,“ dodává.

Dalším tématem Krizového štábu města Domažlice byla otázka evidence uprchlíků, vyřizování potřebných úředních povolení pro pobyt a zapojení do společnosti – nabídkou práce a následně pokračováním vzdělávání dětí a případně jejich společenské, kulturní a sportovní vyžití. ,,To by mělo mírnit traumata, kterými lidé na útěku vždy utrpí,“ uvedl Antoš. Vzniklo Krajské asistenční centrum pomoci v Plzni na Americké ulici v Lidlu – veřejnosti spíše známé jako bývalý obchodní dům Prior. Zde by měl každý žadatel o pobyt začít, protože jedině tak získá všechny dokumenty, například i pojištění zdravotní pojišťovny a bude nasměrován k ubytování. ,,Nemá cenu si zakrývat, že jsme ve válce, kterou jsme si nevybrali, sami sebe jsme za nepřítele neoznačili. Jedna světová mocnost nás tak prostě vnímá. Určitě je na místě být připraven na vše a podle toho se i chovat. Není nejmenší důvod k jakékoliv panice. Každý by si měl v klidu nechat projít hlavou, jaké důsledky mezinárodně-politická situace pro něj může mít a jak může pomocí lidem v nouzi zlu čelit,“ konstatoval domažlický místostarosta.

Rada města navýšila v rozpočtu položku na krizové řízení ze 100 tisíc korun na milion. ,,Je to proto, aby byla k dispozici hotovost na zaplacení potřebných výdajů, byť se počítá, že hlavní roli bude mít ministerstvo vnitra, ale v tento okamžik nebudeme váhat,“ vysvětlil Antoš. Rada města schválila okamžitý příspěvek na pomoc Ukrajině a doporučila zastupitelstvu města poslat další vyšší částku (rada města může rozhodnout jen o částce do 20 tisíc korun, o vyšší musí rozhodnout právě zastupitelstvo) na transparentní účty.