Lidi zajímá, kde by se mohli ukrýt v nebezpečí

ilustrační foto: pixabay.com

JIHOMORAVSKÝ KRAJ  – Situace na Ukrajině a geograficky blízká hrozba válečného konfliktu vyvolává na sociálních sítích řadu otázek. Jedna z posledních, která zaznamenala obrovský zájem občanů a médií, je otázka úkrytů a jejich rozmístění na území kraje.

Podle tiskové mluvčí generálního ředitelství ministerstva vnitra Petry Jakoubkové představuje samotné ukrytí pouze jeden z prvků ochrany obyvatelstva. V případě jakékoliv hrozby nebo vzniku mimořádné události velkého rozsahu je primární provést varování a informování obyvatel. Varuje se prostřednictvím sirén. Signál pro všeobecnou výstrahu je odlišný od toho, který slyšíme při zkoušce sirén. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě ve zhruba tříminutových intervalech. Podstatné je, že bezprostředně po tomto signálu následuje mluvená informace upřesňující, o jaký druh nebezpečí jde a jak se mají lidé zachovat (elektronické sirény, televize, rozhlas nebo internet). Správný postup po zaznění sirény je co nejrychleji se ukrýt v nejbližší budově nebo  provést nezbytná opatření podle druhu hrozby, například zavření a zalepení oken a dveří nebo ukrytí ve sklepních prostorách či naopak ve vyšších patrech a sledovat zprávy v televizi, rozhlasu nebo na internetu. Jedná se tak o formu takzvaného improvizovaného ukrytí a improvizované ochrany. Nejedná se tedy o speciálně vybudované úkryty, ale využití ochranných vlastností staveb. Tento způsob ochrany je mezinárodně uznáván za nejefektivnější a nejrychlejší. Typickými příklady jsou sklepy, metro nebo tunely. Také ve válce na Ukrajině jsou dnes v největší míře využívány právě ochranné vlastnosti staveb.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.   

„Vážení občané, aktuální situace nepředstavuje hrozbu takového rozsahu, že by bylo potřeba stálé tlakově odolné okryty narychlo obnovovat. Vyzýváme vás, ale také různé státní orgány ke klidu, nešíření matoucích informací a zpráv a k nevyvolávání paniky. V tuto chvíli není zřejmé, že by měla situace na Ukrajině eskalovat směrem k reálnému ohrožení České republiky jadernou hrozbou,“ uvedla Jakoubková.