Od dubna se ve Středočeském kraji zvedne jízdné dětem, studentům i seniorům!

Foto: PID

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Od 1. dubna 2022 dochází ve Středočeském kraji v návaznosti na úpravy výše celostátních slev ke změnám cen jízdného pro děti, studenty a seniory.

Státní sleva se pro děti od 6 do 18 let, studenti od 18 do 26 let a seniory od 65 do 70 let snižuje ze 75 % na 50 %. S tím souvisí zvýšení cen jízdného jak pro jednotlivou jízdu, tak i předplatních kuponů PID. Nově budou oproti plné ceně pouze poloviční.

Staňte se členy FB skupiny Noviny kraje – Středočeský a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv

Další změna se týká držitelů průkazů ZTP a ZTP/P, kteří dosud mohli ve Středočeském kraji cestovat v autobusech zdarma. Nově pro ně bude zavedené zlevněného jízdné 75% z plné ceny jízdného, a to jak v autobusech, tak ve vlacích PID.
Možnost bezplatné přepravy pro seniory nad 70 let v příměstských autobusech PID na území Středočeského kraje zůstává.

Na území Prahy se výše ani rozsah slev se nemění.

Pozor! Z důvodu nemožnosti kompenzace nevyužitých jízdenek ze strany státu nebude možný po 1. 4. 2022 zpětný odkup nevyužitých jízdenek, a to včetně jízdenek zakoupených v mobilní aplikaci PID Lítačka. Jízdenky je nutné využít do 31. 3. 2022!

 

Zdroj: PID

Více