V olomoucké fakultce se zkrátí čekačky na vyšetření CT či magnetickou rezonanci

OLOMOUC – Zrekonstruované prostory radiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc (FN) byly vybaveny novými přístroji pro magnetickou rezonanci, výpočetní tomografii (CTéčko) a rentgenové vyšetření. Díky tomu dojde ke zkrácení čekacích dob na vyšetření. To vše v novém, komfortním prostředí radiologie.

Nové přístroje pro magnetickou rezonanci, výpočetní tomografii (CTéčko) a rentgenové vyšetření. A také moderní prostory pro pacienty i personál. Více než rok trvající práce zcela změnily podobu Radiologické kliniky FN Olomouc. A především toto špičkové pracoviště vybavily technologií dle nejpřísnějších požadavků současné medicíny. To vše navíc za nepřetržitého provozu, který nepřerušily ani hrubé stavební zásahy. Nové, komfortní prostředí olomoucké radiologie je k dispozici klientům, ale také zaměstnancům od začátku letošního roku.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

„Radiologie patří v moderním zdravotnictví ke klíčovým oborům, bez nějž se neobejde současná medicína v celém svém širokém spektru od perinatologie až po soudní lékařství. Modernizací a rozšířením přístrojového vybavení naší Radiologické kliniky a odpovídající úpravou prostor jejího sídla jsme udělali další velký krok k zajištění špičkové péče pro naše pacienty v podmínkách 21. století,“ uvedl ředitel FN Olomouc Roman Havlík.

V případě magnetické rezonance a výpočetní tomografie jsou nyní pacientům k dispozici tři přístroje místo dvou. Z toho důvodu dojde ke zkrácení čekací doby na vyšetření. Díky dotaci byl pořízen nový přístroj pro magnetickou rezonanci, dvě nová CTéčka, rentgenový přístroj a z investičních prostředků nemocnice byl pořízen i nový angiografický přístroj pro pracoviště intervenční radiologie. Dodavateli přístrojového vybavení jsou společnosti Siemens Healthcare, Stargen EU a F medical. Modernější přístroje také zajistí přesnější vyšetření.

Stavební práce realizované firmou OHLA ŽS byly v sídle kliniky v suterénu monobloku A zahájeny v listopadu roku 2020 a dokončeny letos v lednu. Jejich cena činila 56 milionů korun bez DPH. Úpravy se vedle pro pacienty viditelných chodeb, recepce a čekárny týkaly také samotných vnitřních pracovišť, kde došlo k modernizaci vzduchotechniky, chlazení, elektroinstalace a dalších rozvodů. „Zajímavostí rekonstrukce popisoven jsou výsuvné stoly umožňující práci v sedě i ve stoje. Protože pro práci zde je oslunění spíše nevyhovující, byla zde také vytvořena ‚falešná‘ okna, která spolu s inteligentním systémem simulují denní osvětlení i v místnostech bez klasických oken. Další novinkou je vyvolávací systém, je uzpůsoben na čtení čárových kódů či zadávání rodných čísel. Podle těchto informací je možné zaregistrovat pacienty i bez toho, aby stáli frontu u okénka,“ zmiňuje vedoucí Odboru investic FN Olomouc František Valíček.

Stavební úpravy Radiologické kliniky byly financovány z dotačního projektu Rozvoj diagnostických pracovišť, který je realizován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).