Park v lázních projde obměnou

Foto: Oficiální www města Náchod

NÁCHOD – Město se stalo vlastníkem velkého území, nyní pracuje na jeho obnově. Revitalizací na jaře projde park, v budoucnu by mělo dojít také na lázeňské pavilony.

V posledním březnovém týdnu byla zahájena obnova parku v lokalitě starých lázní v Bělovsi. Před revitalizací muselo dojít k pokácení hynoucích či pro občany nebezpečných stromů, brzy bude ale provedena nová výsadba. Práce budou probíhat až do července a investice se pohybuje ve výši 1,3 milionu korun. „Souběžně s revitalizací se začíná zpracovávat projektová dokumentace na obnovu parku, včetně osvětlení, cestní sítě, mobiliáře apod. tak, aby už letos mohla být tato II. etapa zahájena a park se podařilo co nejdříve zpřístupnit veřejnosti,“ říká místostarosta Jan Čtvrtečka.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.