Zlínská univerzita vypověděla smlouvy univerzitám v Rusku a Bělorusku

Foto: archiv UTB

ZLÍN – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně vypověděla smlouvy ruským a běloruským vysokým školám. Rozhodlo o tom včera vedení univerzity. Spolupráce byla ukončena s okamžitou platností.

Do včerejška měli ve Zlíně smlouvy s 25 univerzitami z Ruska a Běloruska. „Je třeba vyslat jasný signál vedoucím představitelům ruských a běloruských univerzit, že neschvalujeme probíhající agresi vůči samostatnému svrchovanému státu. Je to útok proti základním principům demokracie a svobody,“ zdůraznil rektor zlínské univerzity Vladimír Sedlařík.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

„Vypovězení smluv podpořil fakt, že se Ruská konference rektorů oficiálně postavila za kroky vedení jejich země. Představitelé ruských univerzit se tak oficiálně stali nástrojem propagandy obhajující bezprecedentní útok na Ukrajinu a její civilní obyvatelstvo,“ dodal rektor.

Zlínská univerzita spolupracovala například s Moskevskou státní univerzitou M. V. Lomonosova, která je nejstarší a největší univerzitou v Rusku. Vazby měla i na Polytechnickou univerzitu v Petrohradu, Státní univerzitu v Jaroslavli a mnohé další.

Ruští studenti ve Zlíně se aktivně zapojují do pomoci Ukrajině

Včerejší rozhodnutí se nijak nedotkne stávajících studentů ani pedagogů z obou zemí, kteří na zlínské univerzitě studují či působí. „Naši studenti ruské národnosti se aktivně zapojují do pomoci Ukrajině, my se jim rovněž snažíme pomoci, sami se ocitli ve velmi složité situaci. Pořád platí princip, že neuznáváme kolektivní vinu,“ upřesnil rektor Vladimír Sedlařík.

Zlínská univerzita se od zahájení války intenzivně zapojila do pomoci Ukrajině. Po začátku konfliktu vyvěsila ukrajinskou vlajku a zorganizovala Minutu ticha za Ukrajinu. Přijímá studenty z Ukrajiny, kteří tady chtějí dokončit semestr, uspořádala také humanitární a potravinovou sbírku. Díky univerzitě vzniklo v areálu zlínské nemocnice Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, v univerzitních prostorách tam každodenně intenzivně pomáhají studenti s hlídáním dětí, organizací a tlumočením. Studenti zorganizovali také charitativní prodej uměleckých a designerských předmětů vyrobených v ateliérech fakulty multimediálních komunikací.