Začala přestavba křižovatky U Kovárny

Foto: město Vsetín

VSETÍN – Město zahájilo stavební práce na frekventované křižovatce u Technických služeb v Jasenicích. Rekonstrukce by měla být hotová do konce srpna a vyžádá si částku 3 miliony korun.

Vsetín zrušil přechod pro chodce přetínající Jasenskou ulici, což se nelíbilo občanům, kteří volali po jeho obnově. To však kvůli legislativním podmínkám nebylo možné. Město proto hledalo jiné možnosti a rozhodlo se pro kompletní přestavbu křižovatky. Stavba přinese obnovení přechodu pro chodce, který bude oproti původnímu 20 metrů výše směrem k Jasenicím a doplní ho osvětlení, dále se vybudují dvě bezbariérové zastávky se zálivy, upraví se silnice pro chodce a cyklisty a vznikne parkoviště na stávající odstavné ploše. „Nové dispozice křižovatky a jejího okolí umožní chodcům bezpečné přecházení Jasenické ulice i bezpečný pohyb cyklistů, a to i za snížené viditelnosti,“ řekl starosta Jiří Růžička.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Práce by měly trvat do 28. října, stavaři se ale budou snažit skončit co nejdříve. Rekonstrukce si vyžádá změny v dopravě, bude nutné sledovat přenosné dopravní značení. Stávající zastávky jsou přesunuty několik desítek metrů níže směrem do Vsetína.