O víkendu došlo k otočení první části dálničního mostu u železniční stanice Uhersko

Dálniční most Uhersko Zdroj: ŘSD

PARDUBICKÝ KRAJ – O velikonočním víkendu proběhlo první otočení dálničního mostu v rámci stavby dálnice D35 Časy – Ostrov. Celá akce probíhala během tří šesti hodinových výluk vlaků. K otočení druhé části dojde v květnu.

„Během první noci proběhly přípravné práce a první část otáčení, během druhé noci bylo otočení dokončeno. Vahadlo za tuto dobu urazilo třiceti metrovou dráhu,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Petra Drkalová. Ve třetí fázi se výškově dorovnala konstrukce. Po dokončení otočení obou vahadel mezi nimi zůstane mezera 1,80 metrů. Monolitická betonová spojovací lamela propojí obě komory vahadel a ta se spojí kabely. Následně se dobetonují koncové příčky, namontuje prefa vzpěry a dobetonuje spřažená deska. „Provede se předepnutí celé konstrukce volnými kabely v dutině komory, dokončí se montáž betonových svodidel a protihlukové stěny,“ dodala.

Nakonec dojde k dokončení závěrných zdí, montáži ocelových svodidel, pokládce živičných vrstev, hydroizolace, betonáži středové římsy a přechodových desek. Celkové dokončení mostu a celého úseku D35 je naplánováno do 22. prosince tohoto roku.