Nejen seniorům hrozí, že již neutáhnou náklady na bydlení. O jaké sociální dávky lze požádat a kde

V posledních měsících naše výdaje na chod domácnosti výrazně rostou, řečeno jazykem ekonoma. V překladu do normálního slovníku to znamená, že se zdražuje, kde se podíváte. Příjmy mnohých však zůstávají stejné, respektive jejich reálná hodnota klesá díky roztáčející se inflaci. Co dělat, když zjistíte, že už nemáte na nové zvýšení záloh na energie nebo na zaplacení nájmu? Pomoci mohou dávky úřadu práce.

Zvýšení důchodů nepomůže každému stejně

Poživatelé důchodu postupně obdrželi od ČSSZ oznámení o mimořádné valorizaci důchodu v důsledku vysokého nárůstu inflace. Navýšení bude provedeno od červnové výplaty 2022. Problémem ovšem je, že důchody se valorizovaly procentuálně. V praxi to znamená, že ti, kteří mají vyšší důchody, dostanou přidáno více. Ti, kteří mají nízké důchody, a tedy jsou v současnosti více ohroženi, dostanou přidáno méně. Při mimořádné valorizaci se totiž zvyšuje pouze procentní výměra důchodu.

Nejsou to však jen senioři, kterým hrozí, že ze svých příjmů již nepokryjí zvyšující se ceny energií nebo výdajů bydlení. V ohrožení jsou zejména matky samoživitelky a rodiny z nízkých příjmových skupin či občané se sníženou pracovní schopností v důsledku zdravotních problémů.

Příspěvek na bydlení

Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu či domu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením. V r. 2022 má nárok na tento příspěvek také vlastník stavby pro individuální rodinnou rekreaci, který ji užívá k trvalému bydlení.

Doplatek na bydlení

Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí, ani po přiznání příspěvku na bydlení, na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služby spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak, aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.

Mimořádná okamžitá pomoc

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může Úřad práce ČR poskytnout pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie.

Kde hledat další informace

  • Podrobné informace naleznete na portálu Úřadu práce ČR.
  • Pokud si nebudete vědět rady s vyplněním žádosti o sociální dávku, můžete využít bezplatnou linku ÚP ČR: 800 77 99 00 nebo e-mail:  callcentrum@uradprace.cz. Úřední hodiny zde.
  • Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se na zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě vašeho bydliště nebo volejte na speciální linku: +420 950 180 070.

Zdroj: UP ČR