Autem nebo na kole? Jak se cestuje v Olomouci

Ilustrační foto Pixabay.com

OLOMOUC – Jak se z hlediska dopravy chovají Olomoučáci? Město má k dispozici aktuální průzkum dopravního chování obyvatel Olomouce. Některá zjištění vás možná překvapí. Do průzkumu se můžete zapojit i vy.

Průzkum se uskutečnil loni v říjnu a zúčastnilo se ho 568 olomouckých domácností různých věkových i příjmových skupin.„Výsledky posledního průzkumu odpovídají mimo jiné i na to, jak dopravní chování Olomoučanů v tomto směru ovlivnila pandemie Covid. Celkově nám ale dává odpovědi na to, jaké změny udělali lidé při svém pohybu po městě v posledních pěti letech. Plán tak může nyní zohlednit dopravní potřeby všech věkových kategorií obyvatel, kteří se na území města pohybují,“ vysvětluje Martin Luňáček z Útvaru hlavního architekta magistrátu. Výzkum slouží k aktualizaci strategického dokumentu města, kterým je Plán udržitelné městské mobility Olomouc.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Z průzkumů například vyplývá, že Olomoučáci i nadále nejraději chodí pěšky (37 procent všech cest), kdy podíl těchto cest oproti roku 2016 vzrostl o 2 procenta. Naopak došlo k poklesu o 5 procent ve využívání veřejné hromadné dopravy (24 procent) a i o něco méně obyvatelé Olomouce používají jízdní kolo (5 procent). Což se projevilo v nárůstu cest uskutečněných osobním autem (34 procent). Poměr využití automobilu proti ostatním druhům dopravy tak vychází 34:66, což je oproti roku 2016 mírné zhoršení, ale i tak je to v porovnání evropského kontextu velmi dobrý výsledek.

I přes nízké využití jízdních kol v průměru každá olomoucká domácnost disponuje téměř dvěma koly. „Naopak se opět nepotvrdilo často používané klišé, že každá domácnost má k dispozici dvě a více aut. Takových domácností je v Olomouci pouze 12 procent. Z výsledků průzkumu tedy vyplývají i některé poměrně překvapivé údaje, které vyvrací řadu ve městě zaběhnutých mýtů,“ komentoval data olomoucký primátor Mirek Žbánek. Jednoznačně z něj například vyplynulo i to, že délka většiny cest Olomoučáků během pracovních dnů se pohybuje okolo 3 kilometrů a o víkendu pak 5 kilometrů. Dále se ukázalo, že vlivem pandemie došlo k výraznému poklesu vykonaných cest během dne, což odráží trendy dnešní doby jako využívání home office či rozvážkových služeb.

V následujících dvou týdnech bude probíhat další z průzkumů v rámci činnosti Místní agendy 21, a to online formou. Zaměří se na další okruhy související s dopravou ve městě, které rovněž poslouží k aktualizaci plánu mobility. Jeho otázky jsou zaměřeny například na pocit bezpečí ve veřejné dopravě, na kole či při chůzi, spokojenost s kvalitou veřejných prostranství ve městě, spokojenost s dostupností základních služeb, jakou jsou úřady, obchody, lékař a řada dalších ukazatelů. „Pokud máte zájem na tom, aby se v průzkumu zohlednily i vaše postoje a podíleli jste se tak na zlepšování životních podmínek ve městě, zapojte se. Vyplnění dotazníku nezabere více než 10 minut,“ nabádá za útvar hlavního architekta Martin Luňáček. Online průzkum bude probíhat do 8. května a najdete ho ZDE.