Od 2. května počítejte s uzavírkou odpočívky Střechov na D1. Proběhne zde modernizace!

BENEŠOV – Střechov je jedna z původních odpočívek ze 70. let 20. století. Kapacitně se jedná o velkou odpočívku s motorestem, jejíž část umístěná ve směru na Brno prošla modernizací v roce 2019. Modernizace a rozšíření odpočívky Střechov v km 52 ve směru na Prahu započne už v pátek.

Úplná uzavírka

O víkendu 29. 4.-1. 5. 2022 bude provedeno dopravně inženýrské opatření a už v pondělí 2. 5. 2022 Metrostav přistoupí k frézováním starých konstrukčních vrstev vozovky v prostoru odpočívky. Řidiči musí po dobu modernizace počítat s úplnou uzavírkou odpočívky včetně uzavírky podjezdu pod dálnicí D1, který propojuje její levou a pravou stranu. S opětovným uvedením do provozu se počítá na přelomu srpna a září tohoto roku. Dokončovací práce budou pak probíhat bez zásadního vlivu na provoz.

Staňte se členy FB skupiny Noviny kraje – Středočeský a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv

Dvojnásobná kapacita

Hlavním cílem modernizace odpočívky je navýšení parkovacích stání pro nákladní automobily, současný stav a uspořádání stání je už nevyhovující. Šikmé parkovací plochy pro návěsové nákladní soupravy po rekonstrukci vzrostou ze současných 42 na 98 míst. Celkově se kapacita proti stávajícímu stavu zvýší o 90 míst, což je téměř dvojnásobek stávající kapacity.

Další rekonstrukce

S modernizací souvisí také kompletní rekonstrukce kanalizace a odvodnění, rekonstrukce osvětlení (nově LED), výstavba nové retenční nádrže, vybudování odlučovače ropných látek, kamerového dohledu a dětského hřiště u parkovacích stání pro osobní vozidla. Osazen bude nový mobiliář – stoly, lavice a odpadkové koše. Dojde také k zatravnění, vysazení nových dřevin a novému oplocení. Rekonstrukce a rozšíření odpočívky vyjde na 127,88 mil. Kč bez DPH.

A co do budoucna

Mimo rámec této rekonstrukce se později počítá s osazením systémů inteligentní odpočívky a systému dobíjení elektromobilů. Pod projektovanými komunikacemi budou v rámci této stavby pro tyto systémy připraveny chráničky.